Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Olagligt att ta av en kondom när motsatsen är överenskommet?

    Om personer kommer överens (samtycker) till ett samlag medelst kondom, och en av parterna tar av kondomen i smyg (under akten), gör den parten sig skyldig till något brott? Det känns verkligen som att detta borde vara brottsligt på nåt sätt.

    Rådgivarens svar

    2018-06-25

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med din fundering.

    Inledning
    Svaret nedan innehåller hänvisningar till dels praxis, dels lagar. Detta kan framstå som komplicerat. Lagar och praxis är två av de flera rättskällor vi har i Sverige, med det menas helt enkelt att de utgör grunden för vad som gäller rättsligt. Svaret blir även beroende av följderna av att kondomen tas av.

    Våldtäkt?
    Som den nuvarande bestämmelsen om våldtäkt i 6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700, BrB) idag är utformad krävs att gärningspersonen har använt sig av våld eller hot, eller genom ett utnyttjande av att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation ha tvingat till sig ett samlag eller en sexuell handling jämförlig med samlag. Att ha tagit av en kondom i smyg under ett samlag skulle enligt min mening inte kunna utgöra våldtäkt.

    Från och med 1 juli i år ska en del ändringar ske vad gäller sexualbrotten. Bland annat ska bestämmelsen om våldtäkt ändras på så sätt att våldtäkt istället ska vara sexuella handlingar som sker utan frivilligt deltagande. Ändringarna innebär även ett införande av en oaktsamhetsvariant, där gärningsmannen vid grov oaktsamhet om den andras frivillighet kan dömas för våldtäkt. Om en person tar av kondomen under sex utan att då de först kommit överens om att använda kondom bör kunna omfattas av dessa bestämmelser eftersom det skulle göra att den sexuella handlingen inte är frivillig. Det är dock oklart eftersom lagändringarna ej ännu hunnit träda i kraft. Sett till de syften som ligger bakom ändringarna i sexualbrottslagstiftningen som angetts vara att stärka den sexuella integriteten vore detta dock i enlighet med en sådan strävan. 

    Graviditet
    Det finns ingen enskild bestämmelse för ofrivillig graviditet. Graviditet är troligtvis inte heller att anse som en sjukdom och bör därför inte kunna falla under misshandelsbestämmelsen. Dock kan ju en ofrivillig graviditet föranleda abort och på så sätt kanske kunna omfattas av denna bestämmelse. Detta är dock inget jag har belägg för utan är rena spekulationer.

    Om en kvinna exempelvis osanningsenligt uppgett att hon använt något slags preventivmedel och blir gravid finns det inte något pappan till barnet kan göra. Sett ur detta perspektiv vore det troligtvis likadant vice versa.

    Sexuellt ofredande
    Genom att en person tar av en kondom under samlaget när denne tillsammans med den andra har kommit överens om att ha den på kan vara ett sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB. Detta eftersom handlingen ofredar personen på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet. Bestämmelsen syftar på hur folk i allmänhet skulle reagera på en sådan handling. Om en person är lagd åt det mer känsliga hållet är således inget som tillmäts betydelse. Dock kan det nog hävdas att gemene man hade känt att dess sexuella integritet kränkts i en sådan situation som den beskrivit i din fråga.  

    Könssjukdomar kan vara misshandel
    I Högsta domstolens fall NJA 2004 s. 176 hade en man haft oskyddat sex med ett flertal partners utan kondom trots att han var medveten om sin hivsmitta. Ett flertal av offren uppgav i förhör att de inte skulle ha haft oskyddat sex med gärningsmannen om de hade vetat om hans sjukdom, tilläggas kan att en person med en sådan sjukdom hade en lagstadgad skyldighet att informera sina sexpartners om detta innan ett samlag. Detta är ett fall från HD och utgör prejudikat för lägre instanser, alltså tingsrätterna och hovrätterna. En av de grundläggande frågorna i målet var huruvida mannen skulle hållas ansvarig för försök till grov misshandel eller framkallande av fara för annan. Misshandel behöver inte vara det typiska slagsmålet som gemene man tänker på, utan föreligger även när en person tillfogar annan sjukdom bland annat, 3 kap. 5 § BrB. Mannen friades dock då risken för att offren skulle ha smittats bedömdes vara alltför låg. När ett brott inte fullbordats helt, utan är på försöksnivå krävs att fara ska ha förelegat för brottet verkligen skulle ha förverkligats.

    Domen visar ändå på att det kan vara fråga om grov misshandel ifall en person blivit smittad med exempelvis HIV då detta är en så pass allvarlig sjukdom att det skulle göra misshandeln grov, istället för en misshandel av ”normalgraden”. Om exempelvis mannen i NJA 2004 s. 176 ej hade tagit sin medicin (nämnas kan här dock att han ej tog denna felfritt) skulle risken ha varit högre för att offren kunde ha smittats. Om det istället skulle röra sig om en ”lindrigare” könssjukdom, någon av dem som kan behandlas med antibiotika och inte är virus, skulle det troligtvis bli fråga om misshandel av normalgraden istället.

    Avslutande sammanfattning
    Beroende på om den andra personen drabbats av någon slags sjukdom eller om det istället rör sig om en kränkning av den sexuella integriteten avgör vilket brott som kan vara aktuellt. Så som vid många sexualbrott är det problematiskt då det ofta står ord mot ord, utan vittnen. I Sverige ska det vara ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade har begått ett brott. Detta innebär att det är väldigt höga krav och att det ofta krävs någon slags bevisning som styrker det offret uppger.

    Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Om det är något som är oklart är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor eller använda kommentarsfältet. Om du eller någon du känner har blivit utsatt för detta rekommenderar jag dig att vända dig till polisen samt att uppsöka läkare/barnmorska.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden