Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Kan min egendom utmätas för mitt ex skulder?

Hej! Min partner är skriven hos mig men har inte bott hos mig på över ett år. Nu är förhållandet slut men han är fortfarande skriven hos mig. Jag vet att han har skulder hos kronofogden. Riskerar jag utmätning? Jag har inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden, har aldrig haft.

Rådgivarens svar

2022-04-14

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag allmänt redogöra för i vilka situationer Kronofogden får utmäta egendom. Sedan kommer jag ge råd på ett framtida tillvägagångssätt för just din situation.

Utmätning av egendom

Reglerna om utmätning hittar man i utsökningsbalken (UB). När det kommer till vilken egendom som Kronofogden får utmäta är huvudregeln att lös egendom endast får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den i skuld) (4:17 UB). Det ligger på Kronofogden att bevisa att egendomen som utmäts faktiskt tillhör gäldenären. Är man i ett samboförhållande finns en presumtion (ett antagande) att gäldenären är ägare till egendomen som den besitter om gäldenären inte kan göra sannolikt att den andra sambon är delägare eller ensam ägare till egendomen (4:19 UB). 


Gäldenärens sambo kan försöka visa att det är sannolikt att denne ensamt äger egendomen genom att exempelvis visa upp kvitton på egendomen. Det finns även regler i UB som skyddar samboegendomen. I 5:1 UB undantas bland annat sådan egendom som är för personligt bruk och bostadsrätter om det inte absolut behövs för att täcka skulderna. 


Sakrättsligt skydd efter ett förhållandes upphörande

Regler som rör sambor återfinns i sambolagen (SL). När ett samboförhållande tar slut kan man på begäran av någon av samborna göra en bodelning. Detta innebär att samboegendomen ska fördelas mellan samborna (8 § SL). En gemensam bostad anses vara samboegendom om den är köpt för gemensamt bruk och ingår då i bodelningen (3 § SL). Är den köpt av en person innan samboförhållandet ingår den inte i en bodelning. Detsamma gäller lös egendom så som möbler som en person ägde innan förhållandet eller sådant som är köpt för enskilt bruk. 


Sådan egendom som inte är samboegendom kan inte utmätas för att täcka den andras skulder. Har man gjort en bodelning på den egendom som är köpt för gemensamt bruk, dvs samboegendom, har man sakrättsligt skydd från att bli utmätt för den före detta partnerns skulder.

 

Din situation

Eftersom du och din före detta partner inte bor tillsammans kan det bli svårt för kronofogden att utmäta din egendom. Som ovan nämnt kan Kronofogden bara utmäta gäldenärens egendom. Är man sambos kan emellertid ditt ex del av den samägda egendomen utmätas om det inte kan visas sannolikt att du äger din egendom själv. Då ni inte längre är i ett samboförhållande i realiteten utan ditt ex endast är folkbokförd på adressen har ditt ex inte någon faktisk besittning över egendomen. Presumtionen i 4:19 UB blir därför troligen inte tillämplig. Om presumtionen trots det är tillämpbar måste du kunna göra sannolikt att du äger egendomen själv. 


Sedan finns det som sagt ett skydd för bland annat personlig egendom såsom kläder, möbler och bostad, varför sådan egendom inte är först på listan av utmätningsbar egendom. Innan sådan egendom utmäts kommer först sådant som lön och pengar på bankkonto utmätas. Troligen kommer därför ingen av din egendom utmätas även om du inte kan bevisa att det är just din egendom. 


Utifrån din fråga framgår inte om bostaden är en bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt och om denna införskaffades för gemensamt bruk. Är det så att det är en bostadsrätt som du ägde innan samboförhållandet började är bostaden inte samboegendom och därmed inte utmätningsbar. Är det så att den är gemensamt ägd kan det vara en bra idé att begära bodelning för att få ett sakrättsligt skydd för din del av bostadsrätten och annan samägd egendom. En bodelning måste emellertid begäras inom ett år från förhållandes upphörande (8 § 2 st SL).

 

Jag hoppas att detta svar har varit hjälpsamt!

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden