Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Kan jag bli återbetalningsskyldig för en förskottslön jag inte visste att jag skulle få?

Hej. Jag undrar om jag kan bli återbetalningsskyldig för en förskottslön jag inte visste att jag skulle få? Jag skulle ha börjat ett jobb men på grund av en lång distans till jobbet så valde jag att inte ta jobbet. Jobbet har nu hört av sig och säger att jag ska betala tillbaka denna summa fast att dom inte har varit tydliga om att jag ska få förskottsbetalning. Jag har trott att dessa pengar har kunnat vara från annat håll och har förbrukat denna summa för jag trott att det är mina pengar.

Rådgivarens svar

2021-06-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för aktuell rättsprincip och en tolkning av din situation.

Misstagsbetalning (condictio indebiti)

Misstagsbetalning, eller condictio indebiti, är en allmän rättsprincip som i korthet innebär att en oriktig betalning ska gå åter. Principen gäller dock inte utan undantag. I NJA 1994 s 177 anges att bedömningen ska variera beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet varvid särskild hänsyn skall tas till vad som är rationellt och rimligt i det ekonomiska livet.

Om mottagaren är i god tro och har inrättat sig efter betalningen kan denne få behålla betalningen. Med god tro menas att personen som mottagit betalningen inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Med att ha inrättat sig efter betalningen menas exempelvis att man spenderat pengarna eller planerat sin ekonomi efter de pengar man fått av misstag.

Den goda tron måste även sättas i relation till tidsaspekten. Hur lång tid det tar innan ett återkrav ställs från den som gjort misstagsbetalningen, samt hur lång tid det tar för den som mottagit misstagsbetalningen upptäcker det och upplyser den som utfört betalningen om det, har betydelse.

Även relationen mellan parterna kan spela in. Andra krav kan ställas vid en etablerad affärsrelation mellan två näringsidkare (B2B) än när det handlar om exempelvis en konsument som mottar en misstagsbetalning från en näringsidkare (B2C). Att återkrav ställdes inom 14 dagar från misstagsbetalningen ansågs inte vara oskäligt långt i en B2B-relation (NJA 1994 s 177).

Din situation

Eftersom det inte nämns något om tidsrymden i ditt fall blir det svårt att göra en bedömning utifrån samtliga omständigheter. Att du spenderat pengarna och därmed inrättat dig efter betalningen talar till din fördel. Att det dessutom handlar om en relation mellan en näringsidkare och dig som privatperson kan tänkas sänka kraven på dig i denna situation. Att du däremot inte förväntade dig en löneutbetalning eller brukar få utbetalningar från arbetsgivaren, samt förmodligen enkelt hade kunnat upptäcka på ditt bankkonto att det rörde sig om en felaktig utbetalning tyder på att du var i ond tro (motsatsen till god tro). Om återkravet ställdes från arbetsgivaren efter att en längre tid förflutit från misstagsbetalningen är det positivt för dig, men har det skett inom rimlig tid finns det övervägande faktorer som tyder på att du bör återbetala beloppet.

Önskar du ytterligare vägledning kan du boka en tid med Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden