Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Går det att få bort en betalningsanmärkning?

Går det att lösa en betalningsanmärkning om skulden är reglerad och ingen skuld ligger hos Kronofogden?

Rådgivarens svar

2020-11-04

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar om det går att få bort en betalningsanmärkning efter det att skulden är betald. Jag redogör därför den tillämpliga bestämmelsen och avslutar med en sammanfattning utifrån din fråga. 

Regler om betalningsanmärkningar

Bestämmelser som reglerar betalningsanmärkningar och annan kreditinformation finns i kreditupplysningslagen. Hur länge en uppgift om en person får sparas regleras genom bestämmelserna om gallring i 8 §

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Som utgångspunkt gäller att en anmärkning ska tas bort när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Hur länge uppgifter om en person ligger kvar beror därför på vilken typ av skuld det är. Generellt gäller att en betalningsanmärkning ska tas bort senast efter tre år från det att skulden uppstod. Rör det sig om en uppgift om en begäran av kreditupplysning så ska uppgiften tas bort senast efter ett år. En uppgift om skuldsanering ska tas bort senast efter fem år. 

Avslutande om din situation

När ett företag ska lämna kredit till en person, exempelvis i form av ett lån eller kreditköp, så är det av betydelse för företaget att veta huruvida personen i fråga är kreditvärdig. Med detta menas att företaget vill veta om personen tidigare har betalat av sina skulder i tid.

En betalningsanmärkning visar att en person inte har fullgjort en betalningsskyldighet i tid. Anmärkningen visar alltså inte i första hand att det föreligger en skuld utan snarare att det har förelegat en skuld som personen i fråga inte betalade i tid. Betalningsanmärkningen ligger därför generellt kvar även efter det att skulden har betalats, i upp till tre år. Som utgångspunkt går det alltså inte att ta få bort en betalningsanmärkning även om skulden är betald. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden