Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Får du ha med dig kniv när du går och fiskar?

Jag undrar över hur Knivlagen tillämpas i praktisk juridik. Jag är fritidsfiskare och den här lagen ställer till bekymmer. Vad gäller? Får jag ha en fiskekniv med mig men inte på mig. Vid fiskevattnen? Får kniven ligga i ryggsäcken? Får jag ha kniven på mig i bältet vid färden till fiskevattnet och under fisket? Tacksam för klargörande. Vill inte bli lagbrytare.

Rådgivarens svar

2018-07-01

Hej, och stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen! Det är, som du redan har klarlagt, knivlagen (också kallad lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål) som ska tillämpas när man innehar kniv på allmän plats.

Vad gäller enligt knivlagen?

1 § knivlagen berättar att knivar och andra föremål som ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Det som menas med allmän plats är sådana områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, ex. butiker eller ute i skogen.

Men i 1 § andra stycket knivlagen finns ett undantag som säger att förbudet inte gäller innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov, och övriga omständigheter är att anse som befogat.  Detta betyder att sådana knivar eller andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter får innehas på allmän plats. Det måste anses ok att inneha en kniv i samband med jakt eller fiske. Kniven eller föremålet måste dock anses som naturlig för den aktivitet som ska utföras.

Får du ha med dig kniv när du går och fiskar?

Du har ställt ett antal frågor gällande hur man får bära kniven och vart man får ha kniven. Svaret här blir att du får ha kniven med/på dig om du ska gå och fiskat. Kniven får ligga i ryggsäcken. Du får även ha med dig kniven vid färden till fiskevattnet, ex. om du åker bil dit. Du får också ha på dig kniven under själva fisket.

Det avgörande är vad man har för syfte med kniven. Så länge du ska hålla på med en fritidsaktivitet som behöver en kniv som redskap är det ok att du har kniven med dig. Annars skulle det bli svårt att gå ut och fiska. Detsamma gäller om du går in i en butik och du köper en kniv. Du har befogenhet att ha med dig kniven hem eftersom du har köpt kniven.

En annan sak att komma ihåg är att den kniv du använder måste anses som naturlig för den aktivitet som ska utföras. Detta betyder att när du fiskar har du rätt att använda en kniv som går att använda vid aktiviteten, men däremot behöver du inte ta med dig ett svärd ut på vattnet. Det är inte befogat.

Sammanfattning

Enligt knivlagen så råder ett generellt förbud mot att bära kniv på allmän plats. Mot detta förbud finns ett undantag som säger att man får ha med/på sig kniv om det finns ett behov av att använda kniv under exempelvis friluftsaktiviteter.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du tycker att något är oklart i detta svar kan du alltid ställa följdfrågor till Fråga Juristen. Jag önskar dig lycka till med fisket!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden