Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Bokföringsadress vid växelvis boende

    Hej! Min dotter på snart 17 år har tidigare haft växelvis boende mellan mig och sin pappa, men från oktober vill hon bara bo hos mig och hon har även själv ändrat sin folkbokföring till min adress. Kommunikationen med hennes pappa är omöjlig då det förekommit både hotfulla och våldsamma situationer. Hur kan jag bevisa för Försäkrings
    äkringskassan att dottern bor bara hos mig nu? De säger att de tittar på hur det kommer att se ut över tid när de utreder sådant, och pappan kommer att hävda att hon kommer snart att bo växelvis igen. Vilket jag inte tror då han varit våldsam mot henne. Ingen kan ju veta framtiden. Jag undrar också hur det påverkar att dottern just nu bor ett par månader hos en kompis i Holland som hon hälsar på? Jag står för alla kostnader för detta, såsom resa, försäkring och uppehälle till kompisens föräldrar.

    Rådgivarens svar

    2018-12-13

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Det framgår inte av din fråga vilken slags beslut från Försäkringskassan som är aktuellt (vilket kan vara anledningen till att ingen av mina kollegor har velat svara på din fråga). Många beslut utgår dock ifrån vilken folkbokföringsadress man har. Jag kommer därför att svara på frågan var din dotter ska anses folkbokförd. Om jag har missförstått din fråga är du välkommen att ställa en ny fråga, men då gärna formulera om den och förtydliga i vilken situation det är av vikt var din dotter bor.

    Folkbokföringsadress

    Regler om folkbokföring finns i folkbokföringslagen. Huvudregeln lyder:

    En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.

    Din dotter uppfyller som jag ser det rekvisiten (kraven) första meningen endast vad gäller din bostad. Som jag förstår dig (jag utgår från att det du uppger i din fråga stämmer, annars kan svaret såklart bli ett annat) så kan det inte antas annat än att din dotter regelmässigt kommer att tillbringa sin dygnsvila i din bostad. Även om hon regelbundet skulle sova hos sin pappa (regelmässigt = snitt på en natt i veckan), verkar det ändå som att det är hos dig som hon har sin egentliga hemvist. Som du säger så kan ingen veta vad som händer i framtiden, så Försäkringskassan kommer att utgå från vad som "kan antas". I den situation som du beskriver skulle jag säga att det kan antas att din dotter kommer att bo hos dig. Din dotter ska alltså folkbokföras hos dig (vilket verkar vara gjort).

    Att din dotter för närvarande befinner sig i Nederländerna spelar inte någon roll för folkbokföringen, åtminstone inte om hon endast är där under ett par månader.

    Om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning.

    Sammanfattning

    Som jag kan se är det alltså hos dig som din dotter ska vara folkbokförd. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om jag missförstod frågan, om du har synpunkter på mitt svar, eller om du undrar någonting annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Jurist är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden