Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Arbetstagarens rätt till veckovila och dygnsvila

    Hej! Jag undrar om arbetsgivaren kan lägga ett schema att man arbetar nio dagar i sträck var tredje vecka. I bland kan det bli elva dagar samt att man dessutom blir utbeordrad väldigt ofta. Man kan få arbeta 6.00-22.00. Facket säger att vår arbetsgivare har rätt till att göra detta.

    Rådgivarens svar

    2019-03-13

    Hej! Tack för din fråga. Regler om arbetstider finns i arbetstidslagen. Nedan kommer jag att redogöra för de aktuella reglerna samt framföra förslag på hur du kan ta ärendet vidare.

    Rätten till veckovila och dygnsvila
    En arbetstagare har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod, s.k. veckovila. Med andra ord gäller det inte en kalendervecka från måndag till söndag, utan det kan även gälla onsdag till tisdagen därpå. Det finns dock inget krav på att den sammanhängande ledigheten ska vara regelbunden, det vill säga samma under tidsperiod varje vecka. Två ledigheter kan därför sammanföras, varpå längsta intervallet mellan två ledighetsperioder kan uppgå till 11 arbetsdagar i rad. Något som är värt att nämna är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar där tiden mellan midnatt och klockan 5 ska ingå, s.k. dygnsvila. Avvikelse från reglerna om veckovila och dygnsvila får göras tillfälligt om det beror på något som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Dessutom måste arbetsgivaren i sådana fall ge motsvarande kompensationsledighet.

    Undantag från lagen
    Observera att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Undantag från lagen kan med andra ord göras, men undantagen får inte vara mindre förmånliga för arbetstagaren än vad Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG anger (se här). Enligt direktivet är minimum 24 timmars sammanhängande veckovila. Ett kollektivavtal får således inte reglera om kortare veckovila än 24 timmar, annars är kollektivavtalet ogiltigt. Gällande dygnsvilan reglerar direktivet 11 timmars sammanhängande ledighet, precis som den svenska arbetstidslagen.

    Sammanfattning
    Beroende på vad som står i ditt kollektivavtal kan du ha rätt till minst 36 timmars sammanhängande veckovila, däremot har du en absolut rätt till åtminstone 24 timmar. Om ditt kollektivavtal anger 36 timmar är det tillåtet för arbetsgivaren att schemalägga 11 arbetsdagar i rad, eftersom det inte finns ett krav på att ledighetsperioderna ska infalla regelbundet under varje sjudagarsperiod. Däremot har du rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje dygn, det vill säga 11 timmars vila mellan varje arbetspass. Du anger att arbetspassen brukar vara mellan klockan 06.00-22.00. Det är inte tillåtet att sluta 22.00 och sedan börja nästa arbetspass klockan 06.00, eftersom det endast är 8 timmars vila däremellan.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan det anses vara problematiskt att arbeta nio dagar eller mer i rad, eftersom det föreligger en stor risk för psykisk och fysisk utmattning. Dessutom verkar du inte få utnyttja den dygnsvilan som du har rätt till. I första hand är det bra om du återvänder till ditt fackförbund angående dygnsvilan, men även angående veckovilan återigen. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för vidare hjälp och stöd i ditt ärende. Klicka här för att komma till bokningen.

    Vänligen,
    Josefine Johansson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden