Hoppa till innehållet
Köpa, hyra ut & sälja

Vad gäller om en bostadsrätt inte är städad enligt köpeavtalet?

Hej! Vi har tagit över en bostadsrätt och redan samma dag påpekade jag dåligt städning, säljaren nekar det och bara för att vara snäll så erbjuder de pengar för en timmes städning. Det är tydligt att det som inte är städat kommer att ta mer än en timme och vi önskar en ordentlig städning. Vi tar in en städfirma som besiktar städning och det visar sig att lägenheten är ännu mer dåligt städat än bara ögat kan se. Det är hår i brunnen, ugnen är dåligt städat m.m. Jag påpekar det för säljaren men den vill inte betala för mer än en timmes städ. Det står i köpeavtal att bostadsrätt ska vara välstädat på tillträdesdagen. Enligt mäklare så kan vi inte göra något enligt lagen men så som jag har läst och förstått så har vi rätt att ta in en städfirma för att åtgärda dåligt städning och sen kräva säljare att den betalar den faktura. Stämmer det eller har mäklaren rätt att vi kan inte göra något enligt lagen?

Rådgivarens svar

2021-03-06

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Flyttstädning av bostadsrätt

Köp av bostadsrätter regleras i köplagen. Enligt köpeavtalet står det att bostadsrätten ska vara välstädad på tillträdesdagen. Bostadsrätten ska stämma överens med vad som följer av köpeavtalet, 17 § köplagen. Eftersom bostadsrätten inte är flyttstädad enligt köpeavtalet kan detta räknas som fel. Om bostadsrätten anses vara felaktig kan köparen göra ett antal påföljder gällande. Köparen får kräva avhjälpande, prisavdrag, skadestånd, begära hävning om avtalsbrottet är väsentligt för köparen eller hålla inne med betalningen. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § köplagen. Det innebär köparen kan kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga rättar till flyttstädningen utan kostnad för köparen. Det får dock inte innebära en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.

Köparen måste reklamera felet till säljaren om han eller hon vill åberopa att bostadsrätten är felaktig. En reklamation ska göras inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § köplagen.

I ditt fall och rekommendation

Om bostadsrätten anses vara felaktig kan du begära flyttstädning utan kostnad. Eftersom bostadsrätten avviker från köpeavtalet kan eventuellt fel föreligga. Om säljaren vägrar att betala fakturan för flyttstädningen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Om du har ytterligare funderingar kan du kontakta oss igen eller boka en tid med någon av juristerna på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet inom bostadsrättsjuridik.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden