Hoppa till innehållet
Köpa, hyra ut & sälja

Underårig dotter har skrivit på avtal om studentskiva

Hej!
Min dotter är 17 år och har skrivit på ett solidaritetsavtal för en studentskiva tillsammans med hennes klass. Vi hade innan detta diskuterat och tillsammans kommit överens om att hon inte skulle gå på studentskivan då detta bland annat var för dyrt. Av misstag skrev hon på avtalet då hon hade inte visste att det hon skrev under var ett avtal till studentskivan, (det var otydligt framfört och pappret där man skulle skriva under med namn skickades runt under en idrottslektion), då alla andra skrev under trodde hon att detta var något alla i klassen skulle skriva på. Har läst i föräldrabalk 9:1 att omyndiga inte kan åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal utan förmyndarens samtycke. Då den omyndigas förmyndare inte givit samtycke borde väl hennes underskrift i solidaritetsavtalet vara ogiltigt? Hon har försökt dra sig ur och förklara att hon inte ens visste att det var solidaritetsavtalet hon skrev på, men de säger att då hon skrivit på kan hon ej dra sig ur. Hur skall jag hantera detta? Vem ska jag vända mig till?

Rådgivarens svar

2017-11-30

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen.

Underårigas rättshandlingsförmåga

Som du är inne på, så är huvudregeln i svensk rätt att avtal som ingås av underåriga (personer under 18 år) utan förmyndares samtycke blir ogiltiga enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Det finns dock vissa undantag från huvudregeln. Underårig som har eget hushåll får för den dagliga hushållningen eller uppfostran av barn som tillhör hushållet, själv ingå rättshandlingar som anses sedvanliga för dessa ändamål. Underårig får också själv råda över vad han eller hon genom eget arbete förvärvat efter att ha fyllt 16 år. Ett annat sätt för rättshandlingar som företas av underåriga att bli giltiga är om de godkänns av förmyndaren. Förmyndarens samtycke kan lämnas i förväg eller i efterhand. Ibland kan förmyndares samtycke anses föreligga underförstått, men det är snarare aktuellt när barnet t.ex. köper något för pengar den fått från föräldern.

Vad detta betyder för er

Det verkar inte föreligga något undantag från huvudregeln i er situation. Du som förmyndare har inte lämnat ditt samtycke. Du och din dotter kan förklara för de som påstår att hon inte kan dra sig ur avtalet att avtalet är ogiltigt p.g.a. din dotters omyndighet och att ni därför inte är bundna av det. Jag förstår det som att det inte utgått några prestationer med anledning av avtalet än, men om det har skett (om ni t.ex. har betalat något med anledning av avtalet) så ska prestationerna gå åter enligt 9 kap 7 § FB.

Vänligen,

Henrik

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden