Hoppa till innehållet
Köpa, hyra ut & sälja

Är jag skyldig att betala när någon kräver mig på pengar i efterhand?

Min fru och jag (med två barn) har skilt oss i år och det är genomfört. Vi hade hus och ett sommarställe. Mellan oss är allt bra då jag tog över sommarstället och frun andra boendet. Jag var tvungen att att sälja sommarstället då jag vill vara i närheten av mina barn etc.
Nu vill svärfar ha pengar av mig (76300 kr) för snickeri (timbetalning) och material han hjälpt till med till och från i sommarstället för minst 4 år sedan och bakåt . Han har aldrig sagt det var lån eller att han skulle ha timbetalning för det utan man har hjälpt varandra.
Jag har även hjälpt till att sköta svärfars sommarstuga när de inte varit där.
Kan han verkligen kräva pengar?
Ska min föredetta fru betala hälften då egentligen då vi ägde allt tillsammans?
Ledsamt detta för det påverkar ju familjen överlag.

Rådgivarens svar

2020-10-04

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om skyldigheten att betala pengar till någon
Om en person vill kräva pengar av en annan, måste detta krav grundas på något. Om det finns en rättslig grund, har personen som pengarna ska betalas till (borgenären) en fordring på den som ska betala (gäldenären). Detta innebär att gäldenären är skyldig att betala pengarna. En sådan rättslig skyldighet att betala kan följa av t.ex. en dom från en domstol eller ett avtal mellan personerna. Om det inte finns någon sådan rättslig grund för kravet, finns ingen betalningsskyldighet.

Om personerna inte är överens om huruvida det finns en betalningsskyldighet, kommer detta att avgöras utifrån bevisregler. Enligt allmänna bevisregler gäller att det är borgenären som måste bevisa att fordringen existerar (se t.ex. rättsfallet NJA 2009 s. 64). Det är alltså upp till den som påstår att den andra måste betala, att bevisa att så är fallet.

Den personen som kräver någon annan på pengar utan någon rättslig grund i t.ex. en dom från domstol, måste alltså kunna visa att det föreligger ett avtal mellan parterna. Dessutom måste den kunna bevisa att avtalet säger att den andra är skyldig att betala den aktuella summan pengar. Det finns inga speciella formkrav för att ett avtal ska gälla, vilket innebär att även muntliga avtal gäller. Det som krävs för att ett avtal ska föreligga är dock att parterna har kommit överens om något, t.ex. att den ena ska hjälpa till med något som den andra ska betala för. Det kan därför vara svårt att bevisa att ett avtal föreligger och vad avtalet i sådant fall innehåller när det endast är ett muntligt avtal. Det går inte att i efterhand ”komma på” att man vill ha betalning för något om det inte har avtalats.

Din situation
Utifrån din beskrivning vill din svärfar nu kräva dig på betalning för hjälp och material som han bistått med tidigare. Ifall ni inte har kommit överens om att du ska betala honom för detta, har han ingen rätt att kräva dig på betalning för detta. Om han ändå kräver att du ska betala, kan du vägra att betala och han kan då välja om han vill väcka en talan i domstol för att få betalningsskyldigheten prövad. Om detta sker, kommer domstolen att pröva om det föreligger ett avtal mellan er och vad det avtalet i sådant fall innehåller. Det är då din svärfar som måste bevisa att ett avtal föreligger mellan er. Det är också han som måste kunna bevisa vad avtalet innehåller,  såsom vilken summa pengar ni har kommit överens om och ifall din f.d. fru ska betala hälften.

Om du vill ha hjälp i en framtida process kan du vända dig till Familjens Jurist.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden