Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilka kostnader måste jag stå för när samboförhållandet upphör?

    Jag flyttade ifrån sambo 24/6 till skyddat boende. Han passade på att koppla ur det elektroniska lås vi har på villans dörr och packade ner alla mina saker. 15/8 blev vi klara med ett bodelningsavtal där han har till 30/9 på sig att köpa loss mig.
    I skrivande stund är det 19/9 och utköpet har inte skett men de löpande kostnaderna för huset fortlöper (ränta, amortering, sophämtning, el, försäkring osv). Ex sambo anser att jag ska betala hälften av allt till dess att jag är utköpt men vad gäller egentligen?
    Han har dessutom tagit ut hantverkare under tiden jag varit utflyttad och kräver mig på hälften av kostnaderna. Vad gäller här? En hantverkarkostnad påbörjades innan jag flyttade ut (hans initiativ men jag kände till det) men avslutades efter jag flyttat. Bör jag betala hälften av den räkningen?
    Under tiden jag var utflyttad så fick jag lov att gå in i huset två gången för att hämta privata saker, första gången drog jag igång larmet (fick gå in genom källaren pga det urkopplade låset) men eftersom han tagit bort mig som kontaktperson så ringde de inte upp för att återställa utan det kom ut väktare (kostnad 3000kr) som han anser att jag ska stå för, vad gäller?
    Vår tidigare överenskommelse medan jag är föräldraledig är att vi sätter av pengar till gemensamt konto för alla utgifter, jag 4000 och han 8000. I juli satte han bara över 4000kr och detta resulterade i att alla räkningar inte hade täckning. Vad gäller kring överenskommelser om betalning för gemensamma kostnader i detta läge?
     

    Rådgivarens svar

    2017-10-03

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller angående dina frågor. Samboförhållanden regleras i sambolagen. Din situation är dock rätt komplicerad och jag saknar en del uppgifter för att ge dig exakta svar på dina frågor.

    Driftkostnader, ränta och amorteringar
    Vid en bodelning ska samboegendomen delas mellan er, se 8 § sambolagen. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag. Bodelningen baseras på förhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Eftersom driftkostnaderna är löpande kostnader som tillförs huset som din ex-sambo bor kvar i bör han stå för dessa kostnader själv, det är ju endast han som får ut något av dessa kostnader. Men, om du eller ni tillsammans står på t.ex. elavtal eller försäkringar upphör dock inte din betalningsskyldighet automatiskt eftersom du fortfarande är bundna till dessa avtal. Är du delägare till huset ansvarar du även för att huset vårdas och inte tappar värde, i detta fall kan du inte underlåta att betala driftkostnader.

    När det kommer till ränta och amorteringar på huset får det betydelse vem som äger huset och vem som står på lånet. Om han står som ensam ägare på huset och lånet bör han stå för dessa kostnader. Men, om ni har köpt huset tillsammans behåller du ju din andel i huset tills utköpet sker, du har då skyldighet att betala kostnaderna till dess. När din ex-sambo löser ut dig tar han över lånen och därmed kostnader för ränta och amortering.

    Hantverkarkostnader
    Enligt 13 § sambolagen ska skulder som är hänförliga till samboegendomen (dvs. gemensam bostad och bohag) räknas av vid bodelningen. Eftersom kostnaden för hantverkarna är hänförlig till huset bör detta tagits med i bodelningen. Renoveringar på huset brukar delas lika mellan parterna eftersom det ökar värdet på den gemensamma bostaden.

    Kostnader för att larmet sattes igång
    Så länge du inte satte igång larmet med flit har jag svårt att tro att din ex-sambo kan kräva dig på denna kostnad. Han har satt in ett larm på eget initiativ och har han inte upplyst dig om detta, gett dig koden eller mött upp dig när du ska hämta dina saker bör han inte kunna kräva dig på detta.

    Överenskommelse om gemensamt konto
    Om ni hade ett skriftligt avtal om att han varje månad ska sätta in 8000 kr på ert gemensamma konto kan du hänvisa till detta. Om det bara var en muntlig överenskommelse är även detta bindande, det är dock svårare att bevisa. Nu har ju dock förhållandena ändrats sedan du har flyttat ut och samboförhållandet har upphört. Jag vet inte vad det rör sig om för räkningar, är de hänförliga till barnen bör ni upprätta avtal om underhållsskyldighet för barnen.

    Som sagt är rättsläget krångligt och oreglerat på vissa områden. Jag råder dig därför att kontakta en jurist som kan utreda omständigheterna mer utförligt. Du är varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du ändå fick vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Sofia Berg    

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden