Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vem har rätt till bostaden när ett samboförhållande upphör?

    Vem av oss har rätten till boendet? Vi bor i ett hus, hyresrätt. Båda står på kontraktet. Nu vill min sambo skiljas.

    Rådgivarens svar

    2021-03-21

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Regler om samboförhållanden finns i sambolagen

    Vad som händer när ett samboförhållande upphör
    När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas upp mellan samborna genom en bodelning under förutsättning att någon av samborna begär att bodelning ska ske, se 8 § sambolagen. En sådan begäran ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Som sagt är det bara samboegendom som ingår i en sådan bodelning, vilket enligt 3 § sambolagen är sambors gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning och inte träffas av något undantag i sambolagen (som exempelvis att en av samborna ärvt egendomen och det stod i testamente att egendomen skulle vara enskild, då ingår den inte i bodelningen). En hyresrätt kan utgöra samboegendom, se 5 § tredje punkten sambolagen. Gemensamt bohag är enligt 6 § sambolagen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som förvärvats för gemensamt bruk. För att er bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i en eventuell bodelning måste den alltså ha förvärvats i syfte att utgöra er gemensamma bostad. I en bodelning beräknas sambornas andelar i samboegendomen, därefter räknar man bort respektive sambos skuld från dennes samboegendom innan samboegendomen läggs ihop och värdet delas lika mellan samborna (se 12-14 §§ sambolagen). 

    Bäst behov av bostaden
    Om hyresrätten utgör samboegendom aktualiseras 16 § sambolagen. Där står dels att samboegendomen ska delas upp mellan samborna med ledning av de andelar som beräknats, och dels att den av samborna som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få det i avräkning på sin lott eller om värdet är ringa utan avräkning. Alltså måste det göras en behovsprövning av vem som bäst behöver bostaden. Det som kan tala för att en av samborna bäst behöver bostaden kan till exempel vara att eventuella barn som finns med i bilden huvudsakligen ska bo hos den sambon. Även andra faktorer kan spela in i bedömningen, som exempelvis ålder, hälsa och närhet till arbetsplats. För att en sambo ska få ta över samboegendom krävs även att det kan anses skäligt. Det ska då göras en helhetsbedömning där man väger den ena av sambornas behov mot omständigheter som talar emot att ett övertagande ska ske.

    Rekommendation
    Sammanfattningsvis kan alltså en sambo begära att bodelning ska ske när samboförhållande upphör, men det är bara gemensamt bohag och bohag som förvärvats för gemensam användning som ingår där. En sambo har möjlighet att ta över en gemensamt bostad  om denne bäst behöver bostaden och ett övertagande är skäligt. Det måste alltså göras både en behovsprövning och en skälighetsbedömning. Eftersom jag inte vet så mycket om er situation kan jag inte lova vad som kommer hända med bostaden i just ert fall. Mitt förslag är därför att ni kan ta kontakt med Familjens jurist som är kunniga och erfarna inom familjerätt. Familjens jurist har både en allmän rådgivning och erbjuder möjlighet att boka tid för ett möte

    Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.


     

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden