Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad händer med lånet på gemensam husbil om sambor separerar?

    Är sambo ( inget samboavtal ännu), jag äger fastigheten vi bor i, den ägde jag innan vi blev sambo. Vi har en gemensam husbil, som är belånad i huset, men vi står bägge för lånet och amorteringen. Vad skulle hända om min sambo dör eller vi går isär ?
    Får jag stå för hela lånet då, eftersom husbilen är belånad på mitt hus eller kommer hälften av lånet hamna på sambons dödsbo? 
    Eller om vi går isär, skulle det hel krasst kunna bli så att jag får överta hela lånet, fast vi står för det bägge två ?

     

    Rådgivarens svar

    2021-01-09

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning vid separation för sambor

    När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta, 8 § sambolagen. Det är således inte ett måste att göra en bodelning om ingen av parterna vill detta. 

    I bodelningen ingår samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Här är det inte alltså avgörande vem som äger bostaden eller bohaget, utan när och till vilket syfte det anskaffats. Det är endast byggnad som kan anses som gemensam bostad, således inte t.ex. husbil. 

    Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § sambolagen

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Egendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Den sambon som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att erhålla denna, 16 § sambolagen. Den sambon som inte får bostad eller bohag på sin lott har rätt till ersättning från den andra sambon, 17 § sambolagen

    Arvsrätt vid sambos död

    Sambor har ingen rätt att ärva varandra, som makar har. När den ena sambon dör anses samboförhållandet upphört, 2 § sambolagen. Då kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt 8 § sambolagen. I bodelningen ingår endast samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som har anskaffats för gemensam bruk, 3 § sambolagen

    Den efterlevande sambon kan i vissa fall ha rätt att stanna i bostaden, oavsett om den är samboegendom eller inte, 22 § sambolagen. I detta fall måste dock den efterlevande ersätta dödsboet då för bostadens värde. Denna regel gäller hyresrätter och bostadsrätter. 

    Det finns en annan skyddsregel för sambor när den ena sambon dör. Denna regleras i 18 § sambolagen och stadgar att, i den mån det räcker, har den efterlevande sambon alltid rätt att vid bodelningen erhålla samboegendom i värde av två prisbasbelopp vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. 

    Samägande

    När två eller fler personer äger något tillsammans tillämpas samäganderättslagen. Personerna som äger egendomen förvaltar över den tillsammans, 2 § samäganderättslagen. En god man kan utses av rätten om parterna inte kan enas om förvaltandet, 3 § samägnaderättslagen. Någon av delägarna kan även begära att egendomen säljes på offentlig auktion om det inte finns synnerliga skäl mot detta, 6 § samäganderättslagen

    Tillämpning

    Fastigheten som du äger kommer troligtvis inte att anses som samboegendom eftersom du hade denna innan ni blev sambos. En husbil är heller inte samboegendom så den ingår inte i en bodelning. Om ni separerar så gäller således inga regler om bodelning för er husbil. Ni kommer båda forftarande äga den och stå båda på lånet. Isåfall som ovan redogjorts blir samäganderättslagen tillämplig. Om ni vill ändra detta förhållande får ni göra detta med att någon av er köper ut den andra eller ger i gåva. 

    Samma gäller i princip om din sambo skulle dö. Husbilen inger inte i bodelningen. Då är det du och dödsboet som är ägare till husbilen tillsammans. Då kan t.ex. någon av er lösa ut den andre om ni inte vill samäga egendomen längre. 

    Det faktum att husbilen är belånad på fastigheten förstår jag bara som att fastigheten är en säkerhet för lånet. Alltså om ni inte kunde betala amorteringarna skulle pengarna då kunna tas från fastigheten. 

    Om ägandet är på något sätt oklart kan ni alltid skriva ett samäganderättsavtal där det tydligt framgår vem som äger egendomen, hur stor del och hur det ekonomiska ansvaret ska uppdelas. Detta kan Familjens jurist hjälpa er med.

    Hoppas du fick svar på dina frågor. Tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar. 

    Elin Enlund
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden