Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Uppkomst och upphörande av samboförhållande samt rätt till gemensam bostad

    Hej,

    Jag bor tillsammans med min sambo och två barn i ett hus sedan 1994.
    Barnen är 19 och 17 år gamla.
    Vi bor alltså under äktenskapsliknande förhållanden som jag har förstått.
    Jag står som lagfaren ägare till 2/3 av fastigheten.
    Fråga 1
    Om både barnen har fyllt 18 år anses vi bo under äktenskapsliknande förhållanden då?
    Fråga 2
    Om jag köper en lägenhet vid sidan om och skriver mig där (huset ligger kvar osålt) har då
    vårt äktenskapsliknande förhållande upphört då?
    Har jag då rätt till 2/3 av fastigheten?

    Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-12-11

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Äktenskapsliknande förhållanden
    Av 1 § sambolagen framgår att när man talar om ”äktenskapsliknande förhållanden” är det sambor som åsyftas. Enligt definitionen i samma paragraf gäller att sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En helhetsbedömning ska även göras av andra omständigheter. Att samborna ska bo stadigvarande tillsammans innebär att samboendet måste haft en viss varaktighet. Kravet på parförhållande betyder att en förälder och dennes barn inte kan utgöra sambor. Inte heller två syskon eller två kompisar kan, i lagens mening, vara sambor utan det måste röra sig om ett kärleksförhållande. Gemensamt hushåll innebär att samborna samarbetar med vardagssysslorna samt har, åtminstone till viss del, gemensam ekonomi.

    Fråga 1
    Enligt vad jag redogjort för ovan kan du och dina barn inte utgöra sambor (”äktenskapsliknande förhållanden”) enligt sambolagen.

    Fråga 2
    Att vara skrivna på samma folkbokföringsadress kan tala för att ett samboförhållande föreligger, men övriga krav i 1 § sambolagen måste fortfarande vara uppfyllda. Det är dock inte nödvändigt att vara folkbokförda på samma adress för att klassas som sambor, utan det viktigaste är nämnda krav i sambolagen samt en helhetsbedömning av övriga omständigheter. Om du folkbokför dig på lägenheten, men du och din sambo fortfarande bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll i huset utgör ni fortfarande sambor enligt sambolagen.

    Om du flyttar in i lägenheten och alltså inte längre stadigvarande bor med din sambo i huset kommer ert samboförhållande att upphöra, vilket innebär att bodelning ska ske enligt 8 § sambolagen. Bodelning betyder att samboegendom (gemensam bostad och bohag) ska delas lika mellan samborna. I 16 § st. 2 anges att den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att överta den i bodelningen om det med hänsyn till omständigheterna anses skäligt. En bostad anses vara sambornas gemensamma om den köptes för att användas som sambornas gemensamma hem och innehavts huvudsakligen för det under samboförhållandet. Om du köper en lägenhet och flyttar dit finns risken att din sambo kommer anses vara den som behöver huset bäst och därför ha rätt att överta det i bodelningen. Du har då rätt till kompensation, antingen i pengar eller genom avräkning på din lott i bodelningen.

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

    Vänliga hälsningar,

    Hanna

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden