Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Upphörande av samboförhållande och bodelning

    Hej!

    Jag och min före detta sambo gjorde slut för cirka två år sedan och har under vårt förhållande bott i hans lägenhet som han ägde redan innan vi blev ihop. Min lägenhet hyrde jag istället ut och på så vis fick vi en extra inkomst. I början av oktober förra året kunde jag flytta tillbaka till min lägenhet då hyresavtalet med hyresgästen löpte ut. Jag vill nu begära en bodelning eftersom jag köpte en stor del av möblerna i huset. Min före detta sambo hävdar däremot att det är för sent för det och att han äger möblerna som finns i hans hus. Kan detta verkligen stämma?

    Rådgivarens svar

    2017-07-04

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Regler som svarar på din fråga finns i sambolagen (SamboL), då jag utgår från att ni juridiskt sett har haft ett samboförhållande. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare.

    När ett samboförhållande upphör

    Ett samboförhållande kan endast upphöra om någon av situationerna som anges i 2 § SamboL föreligger:

    1. om någon sambo gifter sig,
    2. om samborna flyttar isär,
    3. om någon avlider,
    4. om en sambo ansöker om bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL
    5. om en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostad enligt 28 § SamboL, eller
    6. om en sambo väcker talan om övertagande om bostad enligt 22 § SamboL

    I detta fall aktualiseras punkt 2 med hänsyn till att ni inte längre bor ihop sedan oktober. Trots att ni gjorde slut för två år sedan upphörde ert samboförhållande oktober månad när du permanent lämnande lägenheten och ni därmed flyttade isär.

    Bodelning:

    När ett äktenskap tar slut görs en bodelning, men när ett samboförhållande upphör måste en av samborna begära bodelning för att det ska ske (om inte samborna ingår äktenskap med varandra, se 8 § st. 1 SamboL). En begäran om bodelning ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde annars preskriberas det enligt 8 § 2 st. SamboL. Något formkrav för begäran finns inte men krav uppställs på att begäran måste vara tydlig.

    Med hänsyn till att ert samboförhållande upphörde i början av oktober månad förra året har det ännu inte gått ett år varför det inte är preskriberat. Det är således inte för sent för dig att begära en bodelning. En bodelning ska upprättas skriftligen av dig och din ex sambo tillsammans. Skulle ni inte komma överens om hur era tillgångar ska fördelas (mer om detta nedan) kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten enligt 26 § SamboL. Denne fattar sedan ett beslut om hur tillgångarna ska fördelas. Kostnaden för bodelningsförrättarens arbete kommer sedan att betalas av dig och din ex sambo.

    Föremål för bodelning:

    Det som blir föremål för bodelning är bohag och bostad som har förvärvats för gemensam användning i direkt anslutning till samboförhållandet enligt 3 § SamboL. Från detta kan dock gåvor och arv undantas. Vid en bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna. Bodelningen görs med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena var vid brytdagen (den dag då samboförhållandet upphörde).

    I just ditt fall verkar ni tvista om möblerna i huset som är bohag enligt 6 § SamboL. Det spelar ingen roll vem som har betalat för vad eller i vems hus de är placerade utan avgörande är om de har förvärvats för gemensam användning och inte omfattas av undantagen om arv och gåva, vilket det inte verkar vara fråga om i detta fall. Möblerna verkar dessutom ha förvärvats innan ert samboförhållande upphörde i oktober månad och kommer därav ingå i bodelningen. Jag utgår vidare från att ni inte har upprättat något samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, se 9 § SamboL.

    Sammanfattning och rådgivning:

    Ert samboförhållande upphörde i oktober månad och därför kan du fortfarande begära en bodelning men se till att du gör det snarast då ettårsfristen snart löper ut. I och med att bevisbördan vanligtvis åligger den som påstår att denne har framställt en begäran om bodelning, vore det även lämpligt att du skickar din begäran i rekommenderat brev eller i vittnes närvaro (för att åstadkomma bevis). Skulle ni inte komma överens om bodelningen och skulle din ex sambo fortfarande hävda att det är för sent för en bodelning kan du ansöka om en bodelningsförrättare. En sådan ansökan är i sig att betrakta som en begäran om bodelning. Om du inte skulle vara nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan du väcka talan vid tingsrätten.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle du behöva någon ytterligare juridisk hjälp eller något ombud vid en eventuell tvist mot bodelningsförrättare är du välkommen att kontakta våra jurister i denna länk.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden