Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Överlåta sommarstuga till make genom gåva eller bodelning

    Jag ock min fru är gifta skaffade sommarstuga 1978 den är skriven på min Hon vill nu skriva över stugan till mig vi har 2 barn dom har inget emot det hur går det till?

    Rådgivarens svar

    2021-02-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Din fråga
    Jag förstår det som att din fru står som ägare till sommarstugan och att hon nu vill att du ska äga stugan istället. Fastigheten kan i så fall överlåtas som en gåva. Det är även möjligt att överföra egendomen genom bodelning under pågående äktenskap. Din fråga regleras därmed av jordabalken (JB) samt äktenskapsbalken (ÄktB).

    Ge bort sommarstuga genom gåvobrev
    När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har givits samt vilka villkor överlåtelsen har innefattat. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknat av givaren och gåvotagaren. Det ska även tydligt framgå vad som ges som gåva (vilken fastighet och hur stor del av denna) samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §. När det gäller gåvor mellan makar måste gåvan även registreras hos Skatteverket för att bli gällande, ÄktB 8 kap. 1 §.

    Lagfart och kostnader
    Vid en överlåtelse av fastighet eller ändringar i ägandet behöver mottagaren ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §. Vid ansökan om lagfart måste mottagaren betala en expeditionsavgift om 825 kr. En ren gåva av en fastighet där gåvogivaren ger bort en andel utan att mottagaren tar över lån eller betalar någon ersättning är skattefritt. Om den som mottar gåvan tar över lån eller betalar ersättning som överstiger 85 % av föregående års taxeringsvärde för fastigheten kan mottagaren dock behöva betala stämpelskatt.

    Bodelning under pågående äktenskap
    Ett annat alternativ än gåvobrev är att genomföra en partiell bodelning under äktenskapet för att överlåta fastigheten, ÄktB 9 kap. 1 § 2 st. Detta görs genom att det först sker en anmälan till Skatteverket och sedan upprättas ett bodelningsavtal. Även i detta fall ska det ansökas om lagfart. Gåvobrev är generellt sätt det enklare förfarandet när det rör sig om endast en egendom som ska överlåtas utan ersättning eller övertagande av lån. Fördelen med bodelning är att mottagaren inte behöver betala någon stämpelskatt.

    Sammanfattning och rekommendation
    Ägandet av sommarstugan kan alltså gå över till dig antingen genom att du får den som gåva från din fru eller att ni genomför en bodelning under pågående äktenskap. Om du inte ska betala någon ersättning eller överta något lån så är gåva förmodligen lämpligare. Då ska ett gåvobrev upprättas. Sedan ska du även ansöka om lagfart samt registrera gåvan hos Skatteverket. När ett gåvobrev upprättas är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt. Hos Familjens Jurist kan ni få hjälp med att upprätta ett gåvobrev

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden