Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    När bara en av makarna vill skiljas

    Hur blir det när en av parterna vill skiljas och den andra har svårt att ta in detta?.
    Kan den ena parten bara skicka in en skilsmässopapper från myndigheten och driva i genom det utan prövning typ familjerådgivning?.
    -Har tre barn 12,16,18år
    Bor i villa nu men hon vill hitta lägenhet nu omgående.
    Hon jobbar heltid.(48år)
    Han är förtidspensionär sen 1 år tillbaka.(50år)

    Rådgivarens svar

    2017-11-11

     

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ska nedan redogöra för vad som gäller. Regler om äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken, nedan förkortat ÄktB.

    När den ena maken vill skiljas
    Vill endast en av makarna skiljas har den maken rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB. Äktenskapsskillnad ska även föregås av betänketid om någon av makarna har vårdnad om och sammanbor med barn under 16 år, se 5 kap. 1 § ÄktB.

    För de fall endast en make yrkar om äktenskapsskillnad inleds betänketiden när den andra maken delges yrkandet. Betänketiden är sex månader och när denna löpt ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna yrkar det. Man har ett år på sig att framställa yrkandet, annars måste ansökan göras på nytt, se 5 kap. 3 § ÄktB.

    Familjerådgivning
    Om makarna tror det kan vara till hjälp att söka råd innan beslut om äktenskapsskillnad fattas är det möjligt. Det är möjligt att vända sig till en privat rådgivare, många kommuner erbjuder även familjerådgivning. Familjerådgivning bygger dock på en frivillighet mellan makarna och det saknas krav på att makar måste delta i denna typ av samtal innan ansökan om äktenskapsskillnad kan göras.

    Sammanfattning
    I Sverige saknas krav på att båda makarna ska underteckna skilsmässoansökan. Det är således möjligt att ansöka om skilsmässa om endast en av parterna skriver på. Tingsrätten kommer dock inte kunna döma till äktenskapsskillnad förrän betänketiden på sex månader förflutit och någon av makarna fullföljer ansökan.

    Familjerådgivning är ett bra alternativ för makar som vill få hjälp med sina problem i sin relation. Då makarna har gemensamma barn kan det även finnas ett syfte att samtala för att kunna enas om framtida frågor som rör barnen. 

    Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Behöver ni ytterigare hjälp är ni varmt välkomna att boka en tid med våra erfarna jurister på Familjens Jurist, det kan ni göra här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden