Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Likadelningsprincipen vid bodelning mellan sambor

    Hej! Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans där vi tog pengar från en tidigare försäljning av en bostadsrätt som han ägde men som vi båda bodde i. Nu ska vi separera och han vill att jag ska låta honom få alla pengar för den första bostadsrätten även de som vi gick i vinst med efter att han köpt den. Vad säger lagen här? Vi har ju ändå köpt en ny gemensam bostadsrätt där båda förvånad stå som ägare? Borde inte jag ha rätt till åtminstone hälften sv det vi gick i vinst på den första bostadsrätten? Med vänlig hälsning

    Rådgivarens svar

    2017-10-29

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Sambors inbördes egendomsförhållanden regleras i sambolagen (SamboL) och nedan kommer jag utifrån dessa regler redogöra för vad som gäller i ditt fall.

    Definitionen av samboegendom
    Av 3 § SamboL framgår att sambors gemensamma bostad och bohag (möbler och annat husgeråd) utgör samboegendom om egendomen införskaffats för gemensamt bruk. Även om det är den sambo som betalat för egendomen som i realiteten äger den så utgör egendomen ändå samboegendom och kan komma att ingå i en bodelning vid separation. Eftersom du och din sambo köpte och flyttade in i lägenheten gemensamt så blir den per automatik samboegendom eftersom ni köpte den med avsikt att bo där tillsammans. Även om din sambo skulle ha betalat hela bostadsrätten själv så förändras inte detta faktum.

    Bodelning enligt likadelningsprincipen
    För att en bodelning ska ske krävs det att en av samborna begär det, vilket framgår av 8 § SamboL. Rätten till bodelning förutsätter dock att samborna inte ingått i något samboavtal och därmed valt att avtala bort vissa delar av sambolagen (9 § SamboL). Som jag uppfattar din fråga så verkar det inte som att du och din sambo upprättat något samboavtal och jag kommer därför att bortse från denna omständighet.

    Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen räknas ihop (12 § SamboL). Därefter ska de skulder som i första hand kan kopplas till samboegendomen räknas av i enlighet med 13 § SamboL. En sådan skuld kan exempelvis vara om ni tagit bolån för att köpa er bostadsrätt. Av 14 § SamboL framgår det vidare att det som sedan återstår av samboegendomen ska läggas samman och delas lika mellan samborna. Likadelningsprincipen är en viktig grundpelare i sambolagen då den är utformad som en skyddsregel för sambor eftersom sambor oftast delar ekonomi.

    Bodelningsexempel (OBS! Fiktiva värden):
    A och B är sambor och ska separera. A betalade kontantinsatsen på 100 000 kr för bostadsrätten och står ensam på lånen, men bostadsrätten köptes under samboförhållandet för att utgöra sambornas gemensamma bostad. Bostadsrätten är värd 1 000 000 kr (efter mäklararvode och ev. vinstskatt) men är skuldsatt genom ett bolån på 400 000 kr. A äger vidare ytterligare samboegendom till ett värde av 50 000 kr. Sambo B står inte som ägare på bostadsrätten, men har varit med och betalat boendekostnaden varje månad. B har även ansvarat för att det köps hem mat och hygienartiklar till den gemensamma bostaden. B äger dessutom samboegendom till ett värde av 100 000 kr. Bodelningen skulle ge följande resultat:

    A = Bostadsrätt (1 000 000) + Övrig samboegendom (50 000) – Bolån (400 000) = 550 000

    B = Övrig samboegendom (100 000) = 100 000

    Totalt: 550 000 + 100 000 = 650 000

    Likadelningsprincipen: 650 000 / 2 = 325 000

    Resultatet blir alltså att A och B ska få 325 000 kr vardera. Eftersom B bara har 100 000 kr i samboegendom så ska A utge resterande värde i antingen samboegendom eller pengar. B har således rätt att få egendom av A till ett värde av 225 000 kr.

    Sammanfattning och rekommendation
    Såsom jag uppfattat de omständigheter du uppgett så står ni båda som ägare på bostadsrätten, även om den köptes med pengar från din sambos tidigare bostadsrätt. Av vad som framgår av exemplet ovan spelar detta ingen roll, utan det är en likadelning som är huvudregeln. Det finns dock en möjlighet för din sambo att jämka resultatet av bodelningen genom 15 § SamboL och således kunna få rätt att behålla mer av sin samboegendom. Vid jämkning tas bland annat hänsyn till samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. En jämkning kräver alltså en helhetsbedömning och det räcker således inte med att din sambo är missnöjd över bodelningsresultatet för att få rätt till jämkning helt eller delvis.

    Av min bedömning har du rätt till en likadelning, dvs. hälften av det värde ni får ut av försäljningen. I beräkningen ska hänsyn också tas till annan samboegendom som ni äger. Jag anser således inte att hans argument om rätten till pengarna för den tidigare försäljningen håller, även om det skulle kunna vara en moralfråga om man skulle ha delat på kontantinsatsen vid köpet. Det hade dock varit möjligt för din sambo att upprätta ett skuldebrev mellan er vid köptillfället, där du erkänt en skuld till honom på hälften av kontantinsatsen. Hade ett skuldebrev funnits så hade han haft rätt att kräva dig på skulden i samband med bodelningen om du inte redan betalat.

    Min rekommendation är att du vänder dig till en jurist som kan ta tillvara på dina intressen vid bodelningen. Ni kan också gemensamt anlita ett opartiskt ombud som kan medla mellan er så att ni kan komma till en samförståndslösning. Önskar du komma i kontakt med en jurist i något av dessa avseenden så är du varmt välkommen att boka tid hos någon av våra kvalificerade jurister på Familjens Jurist. Du kan boka tid på ett kontor nära dig genom att fylla i vårt webformulär som du hittar HÄR.


    Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig all lycka till i ditt fortsatta ärende.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden