Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kortvarigt äktenskap m.m. - Oskäligt med bodelning?

    Hej. Jag och min fru ska skiljas och är båda överens om det men hon valde att lämna mig och flytta ut. Vi har varit gifta i ca 3.5 år och flyttade ihop i samband med detta. Jag vill veta vad jag har för rättigheter till min ekonomi då jag är den som hade kapital innan äktenskap, samt köpte lägenheten innan äktenskap och tjänat pengar och försörjt henne under dessa åren då vi varit studenter men jag haft jobb vid sidan om. Hon säger att hon inte vill ta av mina insparade pengar jag haft sen innan bröllopet, men däremot vill hon ta del av lägenheten då den säkerligen ökat i värde under tiden vi bott där, samt att hon hjälp till att renovera. Jag tycker dock att det känns orättvist att hon ska få mer än vad hon behöver för att klara sig, dvs nya möbler till hushåll (hon har redan fått tag på en egen studentlägenhet), då jag försörjt henne så hon minimerat sina studieskulder, samt själv betalat för både bröllop, bröllopsresa, utlandssemester och ytterligare nöjen för henne som hon inte skulle haft råd med utan min inkomst. Vad har jag att rätta mig efter i detta fall? Vad är en själslig summa för henne att kräva? Återkom gärna med frågor om något är oklart.
    Tack på förhand. Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-12-21

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Regler om makars egendomsförhållanden vid äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer därför utifrån dessa regler redogöra för vad som gäller i ert fall.

    Makars egendomsförhållanden
    I 1:3 ÄktB anges det att varje make äger sin egen egendom och svarar för sina skulder. Av 7:1 ÄktB framgår emellertid det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte utgör enskild egendom. Giftorättsgods innebär att egendomen blir en del av giftorätten och kan komma att fördelas mellan makarna vid en skilsmässa.

    För att egendomen ska vara enskild så anges det i 7:2 ÄktB att makarna ska ha separerat sin egendom genom ett äktenskapsförord, enligt formkraven i 7:3 ÄktB, eller mottagit egendomen genom arv eller gåva med ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Av de omständigheter du angett verkar det emellertid inte som att ni upprättat vare sig äktenskapsförord eller att lägenheten är ett villkorat arv eller gåva. Av den anledningen drar jag således slutsatsen om att lägenheten utgör giftorättsgods.

    Bodelning
    Enligt 9:1 ÄktB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när makarna skiljer sig och det är då makarnas giftorättsgods som ska ingå (10:1 ÄktB). Bodelningen går sedan till så att makarnas vardera andelar av egendomen beräknas i enlighet med 11:1 ÄktB. Av 11:2 ÄktB följer att makarnas skulder ska dras av mot makens andel i giftorättsgodset. Regeln om skuldavräkning innefattar som huvudregel alla skulder, såväl som bolån och studielån. Det innebär att dessa skulder ska räknas av mot värdet av era respektive tillgångar innan en fördelning ska ske. Om en make emellertid skulle ha mer skulder än tillgångar att fördela så kan skuldavräkningen resultera i ett minusvärde, utan värdet kan aldrig bli lägre än noll, vilket fungerar som ett skydd för den make som äger mer. Därefter ska värdet av vad som återstår av makarnas giftorättsgods läggas samman och fördelas lika enligt 11:3 ÄktB.

    Om ni saknar äktenskapsförord eller inte har någon enskild egendom enligt de förutsättningar som jag angav ovan så är er egendom giftorättsgods och kan komma att fördelas vid en bodelning. Det innebär för din del att såväl lägenheten som dina sparade pengar kan komma att ingå i bodelningen. Din fru har emellertid sagt att hon inte vill ta dina sparade pengar men däremot att hon vill ta del av lägenheten som ni bott i och som hon varit med och renoverat. Ni kan självfallet avtala om en annan fördelning än en likadelning enligt lag av ert giftorättsgods, vilket medför att ni kan utesluta dina sparade pengar ur bodelningen om ni båda är överens.

    Underhållsskyldighet och jämkning
    Du anser ändock att det blir en ojämn fördelning än den hon har föreslagit eftersom det var du som köpte lägenheten samt att du stått för mer av kostnaderna inför och under ert äktenskap. Gällande kostnaderna så finns en inbördes underhållsskyldighet mellan makar eftersom makar förväntas leva på samma ekonomiska standard, vilket indirekt följer av 6:1-2 ÄktB. Detta innebär att om en make inte har samma ekonomiska möjligheter att bidra till makarnas gemensamma och personliga behov så ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs. Att du har försörjt henne under äktenskapet är således inte något du kan använda som argument för att minimera fördelningen av giftorättsgods.

    Det framgår emellertid av den information du angett din fråga att ni enbart varit gifta i 3,5 år, samt att ni flyttade ihop först vid äktenskapet. Dessa omständigheter tyder på att du kan ha en möjlighet att jämka bodelningen med anledning av ett kortvarigt äktenskap, vilket framgår av 12:1 ÄktB. Även det faktum att du är den av er två som äger mer kan motivera en jämkning, men vanligtvis när bodelning jämkas med anledning av ekonomiska skillnader så krävs ofta att det rör sig om betydande värden. Det är enbart den make som har mest giftorättsgods, och därmed kan komma att behöva lämna över egendom till den andra maken, som kan påkalla en jämkning. Jämkningen tar dock sikte på att det skulle vara oskäligt att fördela giftorättsgodset enligt likadelningsprincipen i 11:3 ÄktB. Eftersom din fru inte vill dela på dina sparade pengar kommer inte heller en faktisk likadelning att aktualiseras, vilket borde innebära att jämkningsmöjligheten bortfaller. Skulle dock dina sparade pengar vara av relativt låga värden i förhållande till ditt giftorättsgods i övrigt så vore det eventuellt möjligt att kunna jämka en mindre del av bodelningen.

    Fördelning av lägenheten
    Gällande en eventuell fördelning av lägenheten så kan det vara bra att veta att du får räkna av vad som återstår av bolånet, latenta skatter och mäklararvode från lägenhetens värde. Det värde som sedan återstår är det som ska fördelas mellan er. Huruvida du kan räkna av andra skulder mot lägenheten kan jag tyvärr inte svara på eftersom dina sparade pengar i realiteten också utgör giftorättsgods. Det kan därför bli så att du får räkna av andra skulder mot dina sparade pengar istället. Skulle det emellertid vara så att du exempelvis har studieskulder som överstiger värdet av ditt sparade kapital så borde du kunna räkna av resten mot bostadsrätten också.

    Sammanfattning och rekommendation
    Din fru har rätt att begära bodelning vid äktenskapsskillnad. Hon har dessutom rätt att dra in dina sparade pengar i bodelningen om hon vill genom att hänvisa till likadelningsprincipen, men eftersom att hon inte vill ta av dessa så gynnar det dig. För att hennes löfte ska vara bindande skulle det bästa dock ha varit att ni haft ett registrerat äktenskapsförord som reglerade detta förhållande. Skulle ni bli oense innan fördelningen har gjorts kan hon nämligen driva en tvist i domstol och kräva en likadelning som du förvisso skulle kunna få ner till viss del genom jämkning. Notera i sammanhanget att en rättsprocess kan vara väldigt kostsam.

    Eftersom jag vet för lite om era egendomsförhållanden och värdet av ert giftorättsgods så kan jag tyvärr inte rekommendera en summa för att lösa ut din fru. En sådan beräkning kräver viss utredning, samt ett upprättande av ett bindande bodelningsavtal. I detta avtal kan du och din fru fördela eller avstå att fördela ert giftorättsgods såsom ni önskar, så länge ni är överens.

    För att det ska bli riktigt gjort och för att du ska kunna tillvarata dina intressen till bästa mån rekommenderar jag dig starkt att vända dig till en jurist, antingen ensam eller tillsammans med din fru, för att få vidare rådgivning och för upprättande av bodelningsavtal. Önskar du komma i kontakt med en av våra duktiga jurister på området är du varmt välkommen att boka tid hos Familjens Jurist, på ett kontor nära dig, genom vårt webbaserade formulär som du hittar HÄR.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig all lycka till i ditt fortsatta ärende.
     

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden