Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kan man skilja sig trots att den andra maken lider av en sjukdom?

    Hej! Min mamma vill skiljas sig från min pappa som lider av Alzheimers. Är det möjligt? Pappa är nu så dement att jag är god man för honom.

    Rådgivarens svar

    2021-02-12

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Äktenskapsskillnad

    Reglerna om äktenskapsskillnad finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). En make/maka som vill skiljas behöver inte ange skäl till varför han eller hon vill skiljas. Ansökan om äktenskapsskillnad ska ges in till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist, 14 kap. 3 § ÄktB. Om det enbart är en make som vill skiljas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid, 5 kap. 2 § ÄktB. Betänketiden är sex månader. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, 5 kap. 3 § ÄktB. Efter betänketiden meddelar tingsrätten dom på äktenskapsskillnad om någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om det. Har ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit. Om en make fortfarande vill skiljas återstår då att på nytt ansöka om äktenskapsskillnad.

    Din situation

    Av frågan framgår att din pappa har Alzheimers sjukdom och att din mamma vill skilja sig. Din pappas sjukdom hindrar inte henne från att skiljas. Det betyder att din mamma kan skilja sig trots att din pappa har en sjukdom.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis bygger reglerna om äktenskapsskillnad på att den som vill skiljas ska få göra det. I ditt fall har din mamma möjlighet att skilja sig.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga eller kontakta en jurist på Familjens Jurist.

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden