Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur hanteras ett gemensamt lån vid en separation?

    Hej!
    Om ett par tar ett bolån på Blue-step och endast 1 är ägare för huset. Dom separerar. Hur ska lånet fördelas?
    Mvh
     

    Rådgivarens svar

    2021-02-18

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en rekommendation. I din fråga skriver du om ett par som separerar. Svaret på frågan blir olika beroende på huruvida paret är var gifta eller sambos. 

    Om paret var gifta
    Om paret som separerar var gifta men skiljer sig blir reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Av 9 kap. 1 § ÄktB följer att bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huset som du beskriver i din fråga kan vara giftorättsgods även om bara den ena maken äger det. Om huset gjorts till enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB kommer det inte ingå i bodelningen. Bodelningen går till så att från vardera makes giftorättsgods dras skulder av och därefter delas det som blir kvar av giftorättsgodset lika mellan makarna, se 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Eftersom det är en gemensam skuld drar man av hälften av skulden från den ena makens giftorättsgods och hälften från den andres. Värdet av det som är kvar av giftorättsgodset efter avdragna skulder blir som sagt det som makarna får dela på. 

    Om paret var sambos
    Om paret var sambos och separerar betyder det att samboförhållandet anses upplöst, se 2 § sambolagen. En sambo kan begära att bodelning ska ske om denne begär det inom ett år från det att samboförhållandet upplöses, se 8 § sambolagen. Observera att detta inte gäller om parterna i ett samboavtal skrivit att bodelning inte ska ske (se 9 § sambolagen). Till skillnad från bodelning på grund av skilsmässa är det bara viss egendom som är med i bodelningen, så kallad samboegendom. Det är enligt 3 § sambolagen sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om huset förvärvades med avsikt att vara parets gemensamma bostad kan det således ingå i en bodelning. I bodelningen räknas sambornas andelar ut av samboegendomen, sedan dras skulder av och värdet av det som är kvar delas lika mellan samborna, se 12-14 §§ sambolagen. Angående skulderna står i 13 § 2 st sambolagen att man tittar på om skulden är hänförlig till samboegendomen. Om den inte är det räknar man bara bort skulden från samboegendomen om man inte har annan egendom vars värde täcker skulden.   

    Själva lånet
    Observera att bodelningen inte medför att lånet blir avbetalt, skuldens roll i bodelningen jag nämnt ovan är ett led i att dela upp parets egendom mellan dem. Att båda stod på lånet kommer dock inte förändras av eventuell bodelning. Om två personer stod på lånet är de fortfarande solidariskt ansvariga för att det blir betalt, se 2 § skuldebrevslagen. Om en av dem betalar lånet får denne kräva den andra på dennes andel. 

    Rekommendation
    Eftersom ett garanterat svar kräver mer information kring omständigheterna i parets situation rekommenderar jag att ta kontakt med en jurist från Familjens jurist för vidare hjälp i ärendet. Oavsett om paret var gifta eller sambos kan Familjens jurist svara på frågor om bodelning. För fler frågor om just själva lånet skulle jag rekommendera paret att kontakta sin bank. Hos Familjens jurist finns även en allmän rådgivning som man kan vända sig till.

    Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden