Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur fördelas egendom om sambor går isär?

    Hej!

    Jag har en fråga ifall jag och min sambo går isär. idag är vi sambos och förlovade.

    Info:

    -Jag fick ett arv på ett par hundra tusen för 2 år sedan från släktning. Skrivet som gåva i form "fast egendom" till mig. vi har nyttjat och haft tillgång till pengarna gemensamt.
    -Vår bil vi köpt tillsammans står jag på och är betald med vår gemensamma pengar.
    -Han har fått ett arv/gåva på 25 000kr i år.
    -Bostaden vi har har vi köpt 50/50.
    -Alla pengar har vi haft på gemensamt konto och sedan har vi varsitt privatkonto/lönekonto som vi för över sparande till vårt gemensamma konto.
    -Han har en studieskuld på 300 000kr.

    Rådgivarens svar

    2021-01-17

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Regler som är relevanta för situationen du beskriver finns i sambolagen.

    Bodelning enligt sambolagen
    När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske där samboegendomen fördelas mellan samborna, ifall någon av samborna begär det. Detta framgår av 8 § sambolagen. Av samma paragraf följer att en sådan begäran måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Av de tillgångar du räknar upp i din fråga är det alltså bara de som räknas som samboegendom som kommer att ingå i en eventuell bodelning. 

    Vad utgör samboegendom?
    Enligt 3 § sambolagen är det sambornas gemensamma bostad och bohag som räknas som samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning. 5 § sambolagen räknar upp vad som räknas som sambors gemensamma bostad. Om er bostad passar in på någon av de punkterna kan den räknas som samboegendom då det verkar som att ni förvärvade den med avsikt för att det skulle vara ert gemensamma hem. Bohag är enligt 6 § sambolagen möbler, inredning och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Med andra ord skulle det bli så att om en av er begär bodelning kommer bostaden och bohaget ingå i den. Gällande ditt arv från släktingen tolkar jag det som att det handlar om pengar som skrivits som enskild egendom, och inte fast egendom i den meningen att det är mark som du ärvde. Pengar på konton räknas inte som samboegendom (då det bara är gemensam bostad och bohag som utgör samboegendom) och skulle därför inte ingå i en bodelning om någon av er begär att bodelning ska ske. I 4 § sambolagen undantas dessutom från samboegendomen sådan egendom som till följd av villkor vid gåva, arv eller testamente är enskild. Av lagkommentaren framgår att bilar och andra fortskaffningsmedel inte  heller omfattas av sambolagens reglering.

    Hur går bodelningen till?
    Ifall någon av samborna begär en bodelning kommer först deras andelar av samboegendomen räknas ut, se 12 § sambolagen. Därefter ska det från vad en sambo äger avräknas så mycket att det täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, se 13 § sambolagen. Om skulden inte är hänförlig till någon särskild egendom (vilket din sambos skuld inte torde vara) ska den i första hand täckas av egendom som inte ingår i bodelningen, det vill säga din sambos egendom som inte är gemensam bostad eller bohag. Så om sambon har egendom som inte är samboegendom så ska skulden i första hand dras av från den egendomen. När skulder dragits av ska det som återstår av samboegendomen läggas samman, och värdet ska delas lika mellan samborna enligt 14 § sambolagen. Jag kan inte ge ett exakt svar på hur skulden kommer hanteras eller vilka summor bodelningen kommer resultera i eftersom det kräver att man noggrant går igenom all information kring de olika tillgångarna och ägodelarna. Det sambolagen säger är hur som helst att sambor kan begära att en bodelning ska ske, men det som ingår i bodelningen är då enbart samboegendom vilket är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. 

    Rekommendation
    Värt att nämna är även att sambor har möjlighet att kringgå sambolagens regler genom att skriva ett samboavtal. För det skulle jag rekommendera att ta kontakt med Familjens jurist, de erbjuder en onlinetjänst som heter Samboavtal online. För att få ytterligare vägledning i just ditt ärende kan jag även där tipsa om att boka tid med Familjens jurist, då de är mycket erfarna och kunniga på just det här området. 

    Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden