Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Exfru vägrar bodelning

    Hej, jag vill göra en bodelning på en bostadsrätt efter skilsmässa som vann lags kraft 2008 men min exfru skjuter upp det år efter år. Minsta ’barnet’ är numera 20 år. Hur ska jag gå till väga?

    Rådgivarens svar

    2017-12-27

    Hej, 

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ska nedan redogöra för hur man går vidare i din siutaiton. 

    Bodelning vid äktenskapsskillnad
    När en dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft ska en bodelning äga rum, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att en bodelning sker i nära anslutning till skilsmässan, även om det inte finns någon laglig tidsfrist. En makes krav på giftorättsgods är således inte föremål för preskription och det är för makar möjligt att vänta åratal efter äktenskapsskillnad. 

    Det finns avgöranden på området. I NJA 2009 s. 437 ansågs det inte vara för sent att påkalla bodelning tio år efter äktenskapsskillnad och i NJA 1993 s. 570 ansågs det för sent att påkalla bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad. 

    När parterna inte kan enas om när en bodelning ska företas, kan bodelningen åstadkommas genom förrättning av särskild bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § ÄktB. Ansökan lämnas in till behörig tingsrätt och en make behöver inte ange något skäl i sin ansökan om förordnande av bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare har till uppgift att åstadkomma en upplösning av makarnas ekonomiska samhörighet genom en bouppteckning.

    Sammanfattning och råd
    Det bör således vara möjligt för dig att påkalla en bodelning då det saknas en i lag stadgad tidsfrist samt att Högsta Domstolen i avgörande har ansett att en tioårsperiod inte vara för lång tid, såvida ni inte redan gjort en slutlig bodelning. Jag råder dig dock att ansöka om en bodelningsförrättare så snart som möjligt för att inte gå miste om möjligheten att bodela för att du anses "nöjt dig med uppdelningen". En bodelningsförrättare har möjlighet att åstadkomma en bodelning mellan er, även på ansökan från bara en av makarna. 

    Du kan läsa med om hur du ansöker om en bodelningsförrättare på domstolens hemsida, klicka här

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga och nu vet hur du ska gå vidare! Lycka till! 


     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden