Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Egendomsförhållanden vid äktenskapsskillnad

    1 mars i år skrev jag och min man på ett köpekontrakt för en lägenhet till dottern på 1600000kr. vi äger hälften var. 3 dagar senare fick jag veta att han varit otrogen sedan lång tid tillbaka och vill skiljas. lånet gör att jag är högt skuldsatt och kan inte lösa ut honom ur huset. Är det något jag kan göra och i så fall vad? under hans dubbelliv ärvde jag dessutom hus och dig verktyg och möbler av mina föräldrar.Detta gjordes ca 1 år innan jag fick reda på hans dubbelliv. Är det något jag har egen rätt till eller ingår detta i giftorätten trots att han handlade medvetet?

    Rådgivarens svar

    2017-07-11

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar den situation du hamnat i och kommer nedan behandla gällande rätt i förevarande fall.

    Otrohet
    Av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 1:2 framgår det att makar ska visa varandra trohet och hänsyn, samt att de gemensamt ska vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Denna skyldighet innefattar även att makarna ska vara lojala mot varandra. Paragrafen saknar emellertid reell praktisk betydelse eftersom det inte finns några rättsliga sanktioner mot den som bryter mot bestämmelsen. Att din make varit otrogen föranleder således tyvärr ingen skillnad i ert egendomsförhållande.

    Egendomsförhållanden
    Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Egendom som du äger ska således, i första hand, täcka dina skulder och resterande ska sedan ingå i en bodelning om det utgör giftorättsgods (ÄktB 10:1). En makes egendom är giftorättsgods om den inte utgör enskild egendom (ÄktB 7:1). Det innebär att er dotters lägenhet, samt erat hus utgör giftorättsgods. För att egendomen ska vara enskild krävs det att ni som makar upprättat och registrerat ett äktenskapsförord, enligt ÄktB 7:3, där ni separerat egendom från giftorättsgodset som er enskilda egendom. Gällande den egendom du erhållit genom arv finns det ett undantag i ÄktB 7:2 p. 3 som säger att arv kan vara en makes enskilda egendom, men bara om arvlåtaren uttryckt denna vilja i ett testamente. Om dina föräldrar inte skrivit ett testamente där de angett villkoret om att egendomen du erhållit genom arv ska vara din enskilda egendom, samt om ni inte upprättat äktenskapsförord så utgör det giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.


    Bodelning och lottläggning
    Jag kan tyvärr för lite om era egendomsförhållanden för att kunna ge ett konkret svar om bodelningens utfall, men redogör kortfattat nedan om hur en bodelning går till.

    Vid bodelningen ska alltså först makarnas andelar beräknas (ÄktB 11:1) och av dessa andelar ska vardera makes skulder räknas av (ÄktB 11:2). Vad som sedan återstår av makarnas giftorättsgods ska delas lika (ÄktB 11:3). Av ÄktB 11:7 framgår det att sedan andelarna beräknats så ska giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få den egendom som maken önskar, på sin lott. Det betyder att om ni kan komma överens om hur ni ska fördela egendomen så kan ni välja vem som ska få vad. Är du och din make ense om att du ska ta över huset, får du avräkna detta mot annan egendom som du kan ge honom i gengäld, intill era andelar. Annars är de andra alternativen att ni säljer huset eller att din make tar huset på sin lott.

    Vad du bör göra
    För att reda ut era egendomsförhållanden och upprätta en regelriktig bodelning rekommenderar jag att ni antingen anlitar ett opartiskt ombud som hjälper er med fördelningen eller, om ni är oense, att du anlitar ditt egna ombud som representerar dina intressen vid bodelningen. Oavsett vad du kommer fram till att du vill göra är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra duktiga jurister HÄR.

     

    Hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden