Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vilka rättigheter har min sambo om jag vill sälja min bostadsrätt?

    Hej jag köpte en bostadsrätt tío år sen (2010) men nu min pojkvän har flyttat till min hem .
    påverkar om jag vill sälja min bostadsrätt nästa år...han kan har några rättigheter i min bostadsrätt?

    Rådgivarens svar

    2021-01-18

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Sambor

    För samboförhållanden gäller sambolagen. Med samboförhållanden menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § sambolagen. Precis som för gifta par gäller som utgångspunkt att var och en svarar för sina egna tillgångar och skulder. Sambolagen innehåller dock vissa regler som gäller för sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta benämns i lagen som ”samboegendom”.  

    Gemensam bostad

    För att en bostad ska vara sådan samboegendom som sambolagen omfattar så krävs att den är ”förvärvad för gemensam användning”, 3 § sambolagen. Det innebär att en bostad som den ena sambon köpt för egen användning innan samboförhållandet inleddes inte omfattas av sambolagen.

    Bodelning

    Effekten av att en bostad utgör samboegendom i sambolagens mening är huvudsakligen att den då kan bli föremål för bodelning enligt 8 § sambolagen. Bodelning aktualiseras endast då ett samboförhållande upphör och påverkar inte möjligheterna att sälja bostaden under förhållandet.

    Övertaganderätt

    Även om bostaden inte utgör samboegendom så kan den omfattas av den s.k. övertaganderätten i 22 § sambolagen. Enligt paragrafen kan den ena sambon vid samboförhållandets upphörande ha rätt att överta den gemensamma bostaden. Om den andra sambon äger hela bostaden måste då givetvis den sambo som övertar kompensera den sambo som äger bostaden.

    Att en bostad kan bli föremål för övertagande enligt 22 § sambolagen innebär dessutom att den sambo som äger bostaden inte heller under förhållandet får sälja denna utan den andres samtycke, 23 § sambolagen.

    Om samtycke saknas så kan den sambo som vill sälja ansöka om tillstånd hos rätten om att ändå få sälja egendomen, 24 § sambolagen. Saknas såväl samtycke från sambon som tillstånd från domstol är försäljningen ogiltig enligt 25 § sambolagen.

    Rekommendation

    Som jag förstår din situation så är det först nu som ni blir sambor. Eftersom du köpt lägenheten för 10 år sedan så är den enligt min bedömning inte samboegendom. Däremot så är den sådan gemensam bostad som kan bli föremål för övertagande av din sambo på så sätt som jag beskrivit ovan.

    Effekten av detta är att du behöver din sambos samtycke för att få sälja bostaden. Om du går vidare med försäljningen utan din sambos samtycke kan han få försäljningen ogiltigförklarad i domstol. Samtycket behöver inte vara skriftligt, även ett muntligt samtycke är giltigt. Det underlättar dock alltid bevisningen om ett skriftligt samtycke finns. Någon rätt att ta del av ersättningen vid försäljning av bostadsrätten har han dock inte. 

    Hoppas du fick svar på din fråga!

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden