Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Skuldebrev till min sambo

    Jag och min sambo har varit tillsammans i 12 år. Vi har två barn. Vi har valt gemensamt under dessa år att jag arbetar deltid för barnens skull. Och han heltid. Nu vill ha en efter en gåva från sina föräldrar till ”oss” i form av en stor summa pengar. Skriva ett skuldebrev på hälften av summan om vår relation skulle upphöra. Detta eftersom vi kan lägga pengarna i huset på renoveringar etc. Huset äger vi 50/50. Och skulden skulle kunna täckas i dagens läge med den visten som kvarstår vid försäljning. 

    Jag är väldigt osäker kring hur jag ska göra.  Eftersom jag är rädd att jag kommer förlora på det i slutändan. Jag har ju redan valt att avstå heltidsarbete för våra gemensamma barns skull. Och därmed tappat pension med. Samt haft långa föräldraledigheter. 

    Jag tolkar det dessutom som att om vi skriver ett skuldebrev och samboavtal. Så i värsta fall om huset skulle ha tappat i värde vid en eventuell separation så står skulden kvar hos mig ändå.  

    Hur bör man tänka i en sådan här situation?

    Rådgivarens svar

    2021-02-23

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bodelning

    För bodelning mellan sambor gäller sambolagen. I bodelningen ska endast samboegendom ingå, dvs. sambornas gemensamma bostad och bohag, 8 § sambolagen. Gemensamt för både bostad och bohag är att egendomen ska vara förvärvad för gemensamt bruk för att utgöra samboegendom, 3 § sambolagen. Sådant som förvärvats för eget bruk ingår alltså inte i bodelningen.

    För att en bostad ska utgöra sambornas gemensamma bostad krävs att bostaden utgör sambornas gemensamma hem och att den innehas huvudsakligen för detta ändamål.

    Med sambornas gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Formuleringen ”inre lösöre” innebär att annan gemensam egendom som bilar, båtar och dyl. inte ska ingå i bodelningen.

    Skuldavräkning

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger dras av så mycket att det täcker dennes skulder, 13 § sambolagen. Det är enbart skulder som är hänförliga till samboegendomen som får dras av. Det är enbart befintliga skulder som ska tas med. Skulder som är hänförliga till samboegendom, men som har betalats av, räknas inte in.

    Samboavtal

    Samborna kan avtala om att viss egendom (t.ex. den gemensamma bostaden) inte ska ingå i en framtida bodelning, eller att ingen bodelning ska göras överhuvudtaget, 9 § sambolagen. Detta avtal benämns samboavtal. Ett samboavtal måste upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna.

    Rekommendation

    Jag tolkar din fråga som att din sambo vill upprätta ett skuldebrev där du blir skyldig honom hälften av det belopp som gåvan från hans föräldrar uppgår till, och att detta skuldebrev skulle förfalla till betalning om förhållandet upphör.

    Vid en vanlig bodelning kommer du då att få räkna av skulden, eftersom den hänför sig till samboegendom (den gemensamma bostaden). Om ni även äger ert bohag 50/50, så innebär det att din sambo kommer behöva kompensera dig för att en likadelning ska uppnås.

    Efter bodelningen kommer dock skulden kvarstå, vilken innebär en skyldighet för dig att betala honom, vilket kan ske med de medel som du fått från honom genom bodelningen. Det blir då i praktiken som att han betalar av skulden till sig själv, eller åtminstone en del av den.

    Tecknar ni ett samboavtal blir dock resultatet annorlunda. Exakt vad som händer beror givetvis på innehållet i avtalet. Avtalar ni om att huset inte ska ingå i bodelningen eller att ingen bodelning ska ske blir i vilket fall effekten följande:

    Huset kommer inte att ingå i någon bodelning. Ni kommer alltså fortsatt vara ägare till 50 % var och skulden kommer att kvarstå. Svaret om detta är en bra en eller dålig affär beror då, som du nämner, i princip uteslutande på om huset säljs med vinst eller inte.

    Jag kan rekommendera dig att vända dig till Familjens jurists experter på den här typen av frågor om du vill få ett mer konkret svar på vad som gäller i din situation och vilka möjligheter du har.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden