Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambos rätt till gemensam bostad om man inte bidragit ekonomiskt till köpet

    Hej!
    Jag har en sambo sen två år tillbaka. Båda har varsitt barn sen tidigare. För ett år sedan sålde min sambo sitt hus för att vi skulle köpa ett gemensamt hus för vår växande familj. Jag hade inte ekonomi för tillfället att bidra i husköpet och han fick loss nästan dubbelt mot vad det nya huset kostade från husförsäljningen. Nu har vi en diskussion huruvida jag kan bli delaktig i det nya huset, då jag inte har lust att lägga pengar på renovering utan att äga något. Skulle man kunna skriva ett skuldebrev till min sambo, eller är det enda sättet att ha någon äganderätt att jag måste betala hälften av husets värde?

    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2020-05-10

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer att gå igenom lite kring sambors gemensamma bostad och hur man kan tänka i fall som ditt. Jag utgår också ifrån att det rör sig om en fastighet.

    Den gemensamma bostaden - samboegendom eller inte?

    Sambors gemensamma bostad utgör som utgångspunkt samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen, SambL). Till ”sambors gemensamma bostad” räknas fast egendom (5 § 1 p. SambL). Det som avgör om det är samboegendom eller inte beror på om bostaden förvärvades för gemensam användning, inte vem som står som ägare eller vem som betalat den. Viss egendom som "borde" vara samboegendom är inte alltid är det. Ponera att ena sambon äger ett hus som hen har fått i gåva, enligt testamente eller enligt arv med villkor att huset ska vara enskild egendom. Säljer sambon då det här "enskilda" huset och köper det nya gemensamma hemmet för försäljningspengarna kommer den nya bostaden inte att betraktas som samboegendom. Detta på grund av att huset var enskild egendom och när man "byter ut huset mot pengar" kommer de pengarna också att ses som enskild egendom (4 § SambL), 

    Vilken egendom som ses som samboegendom kan få betydelse vid eventuell framtida separation. Genom samboavtal får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. (9 § SambL). Finns inget samboavtal och en separation sker måste inte bodelning utföras, men man har alltid rätt att begära det. I sådana fall är det endast samboegendomen som ska delas mellan makarna i bodelningen (8 § SambL). Vid bodelning avräknar varje sambo sina skulder från sin del av samboegendomen. Det som blir över delas lika mellan dem (14 § SambL)

    Äganderätt

    Bara för att något är samboegendom betyder det inte att man för den sakens skull också har äganderätt i egendomen. Den som köper en sak anses äga den. Man kan överlåta äganderätt i egendomen genom köp eller gåva. Vid överlåtelse av fastighet finns dock vissa formkrav (se närmare i 4 kap. jordabalken, JB, främst 4 kap. 1 § JB). 

    Sammanfattning i ditt fall

    Det låter i och för sig som att bostaden borde vara samboegendom eftersom den köpts in under samboförhållandet för att användas som ert gemensamma hem. Den borde därför ingå i eventuell framtida bodelning. Jag kan dock inte lova att det är på det här sättet eftersom det beror på om huset som din sambo sålde var enskild egendom eller inte och om det gemensamma huset köptes för dessa försäljningspengar. 

    Du har heller ingen äganderätt i egendomen. Vill du få det behöver du dock inte köpa huset för hälften av dess värde. Din sambo kan ge dig del av fastigheten i gåva. Jag ser heller inget hinder mot att du skulle kunna köpa en andel av fastigheten till ett pris som understiger det egentliga värdet.

    Råd hur du kan göra nu

    I den här typen av fall kan det vara bra att skriva ett samboavtal så man vet hur egendomen kommer att delas mellan er vid en eventuell separation. Om din sambo vill överlåta en del av fastigheten på dig genom gåva eller köp kan det också vara bra att låta en jurist upprätta handlingarna så att de blir juridiskt korrekta. Familjens Jurist är kunniga i frågor om köp och gåva av fastighet och kan exempelvis bistå med upprättande av ett gåvobrev. Hos Familjens Jurist kan ni också få hjälp att upprätta samboavtal, med möjlighet att upprätta enklare samboavtal online.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid ta kontakt med Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden