Hoppa till innehållet
Flytta ihop & bli sambo

Sambos ansvar för sin partners barn

Hej! Jag har en undran angående min sambos barn. Hon har en son tillsammans med en annan kvinna som hon varit gift med och dem skilde sig 2012, sonen är 14 år och autistisk och efter mycket bråk mellan föräldrarna så bestämdes att den andra mamman ska ha ensam vårdnad om honom. Han bor hos oss ungefär två helger i månaden. Min fråga är då, har jag som sambo juridiskt ansvar för honom att se till att han kommer till skolan, pengar eller något annat ansvar förutom det jag tar på mig själv?

Rådgivarens svar

2020-02-12

Hej! Stort tack för att du vänder till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

Regler kring ansvar för vårdnad och omsorg av barn finns i föräldrabalken (FB). 

Vårdnadshavarens ansvar

Det huvudsakliga ansvaret för ett barn ligger på den eller de som har vårdnaden för barnet. Den eller dessa personer är enligt 6 kap. 2 § FB ansvariga för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. 

Förälders ansvar 

För en förälder som inte samtidigt är vårdnadshavare är det juridiska ansvaret begränsat. En förälders ansvar gentemot barnet gäller främst det ekonomiska. Av 7 kap. 2 § FB följer att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets underhåll. För en förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet uppfylls underhållsskyldigheten genom underhållsbidrag. 

Sambos ansvar

För en sambo finns det inga juridiska skyldigheter gentemot barnet. Denna person ansvarar för barnet endast genom sina frivilliga åtaganden. I vissa fall kan en underhållsskyldighet uppstå för en person som inte är förälder till barnet men då gäller det att personen varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet. Vidare krävs det att denna person antingen är gift eller har eget barn tillsammans med föräldern. Underhållsskyldigheten som här kan uppstå är är dock subsidiär till föräldrarnas underhållsskyldighet och gör sig därför gällande först om barnets behov inte kan tillgodoses av dennes föräldrar (7 kap. 5 § FB). 

Sammanfattning

Det är barnets föräldrar, främst vårdnadshavaren, som har ansvar för barnet. Du som sambo har alltså inget juridisk ansvar gentemot barnet förutom det du frivilligt tar på dig. Skulle er nuvarande situation ändras skulle en eventuell underhållsskyldighet kunna uppstå för din del. Denna underhållsskyldighet är dock som sagt subsidiär till föräldrarnas. 

Jag hoppas att du har fått svar på dina fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden