Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboegendom och besittningsskydd

    Har 2 frågor som jag funderar över.
    Om 1 person köper fastighet för gemensamt bruk med sin sambo så vet jag ju att den bostaden & allt innanför de 4 väggarna ska ingå i bodelning även om det bara är den ena som betalat på hus å lån... Men hur är det om det också på denna tomtmarken finns en verkstad som också köpts samtidigt fast på ett annat lån, å den har använts/drivits som enskild firma av köparen, ska den ingå i bodelningen eftersom den ligger på samma tomt eller räknas hela bygget som enskild firma & ska inte ingå i bodelningen med f.d. sambon?
    Undrar också om besittningsrätt. Om man hyr ut en bostad med ett slutdatum på kontraktet genom sin firma med vetskapen att efter det datumet kommer ägaren/firmaägaren tillbaka för att bo där själv igen, kan då hyresgästen sitta kvar efter det datum & hävda sin besittningsrätt? Själv trodde jag bara man hade besittningsrätt om man har ett tillsvidarekontrakt utan slutdatum...

    Rådgivarens svar

    2018-10-12

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Din fråga avseende vad som ska ingå i bodelningen regleras i sambolagen. Den andra frågan om besittningsrätt regleras i privatuthyrningslagen.

    Samboegendom
    Samboegendom, som är den egendom som parterna kan göra anspråk på i en bodelning, kan endast utgöra gemensamt bohag (möbler etc) och bostad. Vidare finns det ett krav på att det har förvärvats för gemensamt bruk. Bostaden kan vara en byggnad, eller del av byggnad som samborna innehar genom hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Ett gemensamt krav för samtliga nämnda rättigheter är att egendomen, byggnaden eller delen av byggnaden är avsedd för att utgöra sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. En tillgång blir inte samboegendom för att den är bohag eller bostad, utan krav finns på att egendomen ska vara förvärvad av samboparet för detta ändamål. Den icke ägande sambon anses då ha bevisbördan för att egendom förvärvats för sambornas gemensamma användande och således ska ingå i bodelning.

    I ditt fall förstår jag det som att verkstaden köpts i syfte att användas inom den enskilda firman och bör därför inte utgöra samboegendom och därmed inte heller ingå i bodelningen. 

    Besittningsskydd
    Vad gäller besittningsskydd så saknar hyresgästen helt besittningsskydd om man hyr ut en egen bostad. Hyresavtal som träffats efter 1 februari 2013 då lagen trädde i kraft, som avser att hyra ut en bostadsrättslägenhet, en lägenhet i ett flerfamiljshus eller inom en ägarlägenhetsfastighet i andra hand saknar helt besittningsskydd. När en hyresrätt hyrs ut i andra hand får en andrahandshyresgäst besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd om inte hyresgästen skrivit på ett avtal där denne frånsäger sig rätten till besittningsrätt.

    Förutsätter i ditt fall att det dels handlar om uthyrning av egen bostad och att hyresavtalet träffats efter att lagen trädde i kraft. För detta fall saknar hyresgästen besittningsskydd.

    Jag hoppas att mina svar har gett dig vägledning i hur du ska gå vidare med ditt ärende. Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här som kan ge dig vidare vägledning i ditt ärende.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden