Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambobostad

    Mor dör och far sitter kvar i orubbat bo. Far träffar en ny kvinna och säljer föräldrahemmet för att köpa ett nytt hus som far och en ny kvinna flyttar in i. Dom är sambos. Inga skrivna papper. Vad händer när far dör? Han säger att hon har rätt till halva det nya huset. Hur är det enl. Lag?

    Rådgivarens svar

    2019-09-16

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

    Inledning 
    Eftersom att din far och hans nya partner levt under samboliknande förhållande så är sambolagen (SamboL) tillämplig och det är den lag jag kommer använda mig av för att svara på din fråga. 

    Allmänt om samboförhållande
    Enligt 1§ SamboL avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande anses upphört om samborna gifter sig, flyttar isär eller en av parterna avlider, 2§ SamboL

    Dödsfall 
    Om din far dör så kan hans sambo begära bodelning i samband med att bouppteckningen görs, detta anspråk har hon upp till ett år på sig att göra från den dagen han gått bort, se 8§ SamboL. Men rekommendationen är att göra det redan vid bouppteckningen. Om hon begär en bodelning så betyder det att man ska dela på den samboegendom som finns. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, se  3§ SamboL

    I din fars fall gäller det framför allt huset som utgör den stora delen av samboegendomen. Anledningen till att huset anses vara samboegendom framgår av 5§ SamboL . Där stadgas nämligen att bostad som införskaffats av samborna gemensamt för att utgöra deras gemensamma bostad utgör gemensam sambobostad och ska beaktas vid bodelningen.  

    Din fars sambo har rätt till halva värdet av huset. Men det kan komma att påverkas av hur skuldförhållandena i övrigt ser ut för din far. 

    Exempel 
    Din far står 100 % på huset och på det lån som har säkerhet i huset. Han har inga övriga skulder. Huset har ett värde på 1 000 000 kr och han har lån på 500 000 kr. Hans sambo har rätt till 50% av värdet, men det påverkas av skuldförhållandet d.v.s. att det finns en skuld på 500 000. 

    När din far går bort och hans sambo begär bodelning då kommer man bodela samboegendom. Från husets värde på 1 000 000 kr har din far rätt att få täckning för de skulder han har, d.v.s. 500 000 kr. De återstående 500 000 kr som är vinsten på huset ska din far och hans nya kvinna dela lika på. Från huset kommer därför endast 500 000 kr delas lika på. I slutändan kommer därför din far att från huset ha rätt till 500 000 (för täckning av skulden) + 250 000 kr och hans nya kvinna ha rätt till 250 000 kr. 

    Sammanfattningsvis är svaret på er fråga beroende av hur mycket skulder den som har ägandet har. Min rekommendation är att ni vänder er till våra jurister här på Familjens Jurist som genom en allmän konsultation kan redogöra närmare för just er situation och föreslå åtgärder som är lämpliga för era intressen. 

    Mvh 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden