Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Reglera medlåntagaransvar med sambo

    Hej,

    Min sambo vill ta ett lån men kan inte detta utan att ha en medlåntagare. Jag tänkte ställa upp på det men vill inte vara skyldig om vi går skilda vägar, kan man skriva så att om vi separerar så får hon överta hela lånet samt vart isåfall?

    Rådgivarens svar

    2020-05-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan att gå igenom lite kring vad det innebär att vara medlåntagare och hur du skulle kunna göra i din situation.

    Att vara medlåntagare med sin sambo - vad bör man tänka på?

    Att vara medlåntagare innebär oftast att man är solidariskt betalningsskydlig för lånet. Det betyder att banken kan vända sig till vilken av låntagarna som helst för att kräva tillbaka hela skulden. Med andra ord kan man som medlåntagare behöva att stå hela låneskulden. Banken måste godkänna om man som medlåntagare vill låta endast den andre låntagaren stå på hela lånet, eller om man skulle vilja byta medlåntagare.

    Är man medlåntagare är det bra att upprätta ett medlåntagaravtal. Där kan man reglera vad som händer mellan låntagarna om medlåntagaren tvingas betala tillbaka hela eller delar av skulden. Avtalet gäller inte i förhållande till banken men det kan vid behov bevisa vad som var överenskommet mellan låntagarna om hur det var tänkt att betalningen av lånet skulle ske, vem som skulle betala hur mycket etc.

    Tar man lån tillsammans med sin sambo kan det också vara bra att upprätta ett samboavtal för att veta vad som sker vid eventuell separation. Det första man ska veta om man separerar som sambo är att bodelning inte måste ske. Vill man att bodelning ska ske måste man begära det (8 § sambolagen, SambL). Hur skulder och tillgångar delas upp beror också på om det finns något avtalat mellan samborna. Sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom ett så kallat samboavtal. Samboavtal ska upprättas skriftligt och skrivas under av båda samborna (9 § SambL). Finns inget samboavtal utgår man enligt sambolagen från att samboegendomen ska delas mellan samborna (8 § SambL). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SambL).

    Sammanfattning och råd

    Om din sambo kan ta över lånet från dig vid eventuell separation kommer fortfarande att vara beroende av bankens godkännande, oavsett vad du och din sambo kommer överens om sinsemellan. Det kan därför vara bra för er att upprätta ett medlåntagaravtal så ni reglerar mellan er två vad som händer om du skulle behöva betala hela eller delar av skulden. Jag vet heller inte vad din sambo ska använda pengarna till, men det kan vara bra att reglera även i samboavtal vad som kommer att ske med egendomen som köps för lånesumman så ni vet om egendomen (och de tillhörande låneskulderna) kommer att ingå i eventuell framtida bodelning eller inte.

    Även om det är en kostnad att anlita en jurist kan det vara en kostnad som är värd att lägga ut om det är så att din sambo vill låna ett större belopp. På så sätt kan ni få hjälp att gardera er för vad som sker i framtiden. Vill ni ha hjälp kan ni upprätta medlåntagaravtal exempelvis online hos Familjens Jurist. Familjens Jurist kan även hjälpa till med att upprätta samboavtal.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Undrar du över något mer kan du alltid kontakta Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden