Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Om jag köper en lägenhet med mina ärvda pengar, behöver jag ett samboavtal?

    Hej! 
    Har köpt en bostadsrätt som ska användas gemensamt av mig och min sambo. Jag är den enda som lägger in pengar och står på lånen och lägenheten. Jag fick ett arv med pengar från min pappa där han skrev det skulle vara enskild egendom. Behöver jag skriva ett samboavtal trots pappa sa att det skulle vara min enskilda egendom. Så pengarna jag ärver väljer jag att sätta in i lägenheten = surrogat. Behövs samboavtal för lägenheten eller endast för bohaget?  

    Rådgivarens svar

    2020-08-10

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

    Samboförhållande och bodelning

    Den rättsliga regleringen för samboförhållande hittas i sambolagen. Definitionen på sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1§ sambolagen). Man räknas inte som sambo om någon av samborna är gift. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller att någon sambo avlider (2§ sambolagen).

    När ett samboförhållande upphör har båda samborna rätt till bodelning (8§ sambolagen). I bodelningen är det samboegendomen som ska fördelas, denna består av sambornas gemensamma bostad och bohag om de har förvärvats för gemensam användning (3§ sambolagen). I samboegendomen ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva, ärvt eller genom testamente där det finns villkorat att egendomen ska vara enskild egendom (4§ sambolagen), egendom som har trätt istället för denna egendomen är också enskild egendom om inget annat har föreskrivits genom rättshandlingen så kallad surrogategendom. Om du har köpt bostadsrätten för de ärvda pengarna ska bostadsrätten inte räknas som samboegendom, däremot blir det lite mer komplicerat eftersom du kombinerar arvet med lånade pengar. De lånade pengarna utgör inte surrogategendom, om du vill skydda äganderätten till bostadsrätten vid en eventuell framtida bodelning är det därför säkrare att ni skrivet ett samboavtal där det framgår att bostadsrätten är din enskilda egendom och att den inte ska ingå i en eventuell bodelning.

    Samboavtal

    Sambor eller blivande sambor kan i ett samboavtal avtala om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9§ sambolagen). För att avtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9§ andra stycket sambolagen). Har samborna skrivit ett avtal där de är tydliga med att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen bortser man från sambolagen och istället följer sambornas avtal. Om ni inte vill att bostadsrätten som du har köpt ska ingå i bodelningen kan ni avtala om det i ett samboavtal. 

    Din situation

    Egendom som träder istället för ärvd egendom, som är villkorat som enskild egendom, är också enskild egendom. Men eftersom bostadsrätten inte enbart är köpt med de ärvda pengarna så kan det uppstå problem vid en eventuell framtida bodelning, därför rekommenderar jag att ni förtydligar i ett samboavtal att bostadsrätten är din enskilda egendom och att den inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Om du har några flera funderingar kan du läsa mer om samboavtal och vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till samboavtal här. Ni kan också enkelt skriva ett samboavtal med hjälp av Familjens Jurist onlinetjänst här eller boka ett möte med en jurist hos Familjens Jurist här

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden