Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Olika kontantinsatser vid köp av bostad

    Jag om min pojkvän planerar att köpa en bostad tillsammans inom kort. Vi har tänkt ta lånet tillsammans och dela på framtida kostnader (amortering, ränta osv). Problemet är att jag kommer att stå för hela kontaninsatsen. Hur skulle ett rättvist samboavtal kunna se ut för oss? Finns det olika alternativ som kan passa?

    Rådgivarens svar

    2020-03-06

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår det som att du undrar hur man går tillväga för att reglera de ekonomiska frågorna sinsemellan sambos som köpt gemensam bostad men med olika kontantinstats. Jag redogör nedan för den reglering som finns och det alternativ som rekommenderas i er situation, där jag utgår från att ni avser äga lika stora delar av bostaden och stå på lika stora delar av lånen, bortsett från kontantinsatsen.

    Viktigt att känna till för sambor som köper bostad tillsammans

    När två personer i ett parförhållande gemensamt skaffar bostad tillsammans så räknas den enligt sambolagen som samboegendom, precis som möbler och annat som köps till bostaden (3 § samt 5-6 §§). Samboegendom delas lika mellan samborna vid en separation, oavsett vem som betalat vad eller hur mycket. Sambolagen tar alltså inte hänsyn till vem som står på lånen eller kontraktet eller vem som betalat kontantinsatsen, utan värdet av bostaden ska delas lika mellan parterna. 

    Samboavtal

    Vill man inte att sambolagen ska gälla kan man istället skriva ett samboavtal där man går runt sambolagens regler (9 §). Detta är alltså bra att göra om parterna betalat olika mycket för bostaden, eller om exempelvis det bara är den ena av parterna som står för alla inköp av inredning, möbler och husgeråd under samboförhållandet. Genom samboavtalet kan parterna dock inte avtal om framtida omfördelning av tillgångar, vilket innebär att samboavtalet bör kompletteras med antingen ett skuldebrev eller olika delar av ägande i bostaden.

    Samboavtal kombinerat med skuldebrev

    Skuldebrev regleras i skuldebrevslagen. I ett skuldebrev fastslås exempelvis att den ena sambon är skyldig den andra för kontantinsatsen. Skuldebrevet säkerställer på så sätt att den som lagt in mer pengar också får tillbaka sin del, så att parterna betalar lika mycket i slutändan. Vid en separation och försäljning av bostaden får då banken lånen återbetalda. Utan ett skuldebrev och samboavtal skulle vinsten sedan delas på hälften mellan samborna. Men med skuldebrev och samboavtal delas vinsten istället upp så att skuldebrevet kvittas, vilket innebär att den som betalat mer för bostaden också får mer av vinsten för att täcka den kostnaden. Om bostaden skulle säljas med förlust kommer skuldebrevet inte att kunna kvittas fullt ut, vilket innebär att det kvarstår en skuld från den ena sambon till den andra.

    Samboavtal kombinerat med olika ägarandelar

    Istället för skuldebrev är ett annat alternativ att samborna äger olika delar av bostaden, i förhållande till hur mycket respektive part betalat. Detta alternativ passar när exempelvis parterna står för olika stora lån i förhållande till bostadens värde, men fungerar mindre bra när parterna står för hälften av lånen var men den ena gått in med mer kontantinsats än den andra.

    Annat viktigt att tänka på

    Sambor ärver inte varandra (se 2 och 3 kap. ärvdabalken), det kan därför vara en bra idé att skriva testamente om man vill att den ena sambon ska få kvarlåtenskapen från den andra sambon vid dennes bortgång (9 kap. ärvdabalken). Genom ett testamente kan man undvika framtida överraskningar och oklarheter och exempelvis säkerställa att den efterlevande sambon har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden. 

    Din situation

    Eftersom du kommer att stå för hela kontantinsatsen men ni övrigt kommer att dela på kostnaderna för lån, avgifter och liknande, så skulle du förlora ekonomiskt på en separation om sambolagens regler tillämpas. Detta eftersom sambolagen inte tar hänsyn till vem som betalat vad, utan samboegendomen ska delas lika vid en separation. Därför rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal så att sambolagen inte ska gälla för er. Men samboavtalet bör kompletteras med ett skuldebrev där det regleras att din sambo är skyldig dig för kontantinsatsen. På detta sätt få ni då alltså lika stora delar av bostadens värde vid en försäljning. Utöver detta kan det alltså vara en god idé att fundera på om ni även vill skriva testamente. 

    Både samboavtal och skuldebrev ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Utöver detta ska de ha visst innehåll för att vara giltigt, men i övrigt finns inga särskilda formkrav. Däremot vad gäller testamente finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för giltighet. Läs mer om samboavtal, skuldebrev och testamente hos Familjens Jurist. För att alla handlingar ska bli juridiskt korrekta och i enlighet med er vilja så rekommenderar jag att ni bokar tid för juridisk rådgivning. Ni kan också använda er av Familjens Jurists onlinetjänst för juridiska dokument. Jag hoppas att du har fått svar få din fråga!

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden