Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    När uppstår ett samboförhållande?

    Hej, En vän till mig har haft sin adress hos mig då han bott och studerat i Spanien. Jag har tagit hand om hans post. Nu har jag precis flyttat ihop med min sambo på ny adress. Nu frågade han om det går bra att adressändra till mig och min sambos adress för att fortsätta ta hand om eventuell post. Min fråga blir då, hur påverkar det oss? (han kommer bo kvar i Spanien) Ingår han då i samboförhållandet på något sätt och får han några rättigheter till samboegendomen?
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-11-22

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    När uppstår ett samboförhållande?

    För att en person ska kunna göra anspråk på samboegendom måste personen i fråga vara sambo enligt sambolagens mening. Enligt 1 § sambolagen uppställs krav på att samborna stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Med uttrycket stadigvarande bor tillsammans menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Som riktmärke för varaktighet anger förarbetena ett sammanboende i minst sex månader. Kortare tid kan räcka om det föreligger andra omständigheter såsom ett gemensamt bankkonto. Om samborna är folkbokförda på samma adress presumeras (antas) det att ett samboförhållande föreligger. Samborna ska ha en gemensam permanentbostad. Med ett gemensamt hushåll avses att samborna har ett samarbete vad avser vardagliga göromål och ett visst ekonomiskt samarbete. Något som även bör betonas är att ett samboförhållande enligt sambolagen endast kan föreligga mellan två personer och inte fler.

    I detta fall faller inte din kompis in under definitionen av sambo enligt sambolagen. Detta med hänsyn till att ni inte stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och inte heller har ett gemensamt hushåll. Din kompis kommer därför inte kunna göra anspråk på någon samboegendom.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden