Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    När föreligger ett samboförhållande?

    Hej! Jag flyttade in till min flickvän förra året och bodde där i 7 månader innan vi gjorde slut. Jag bodde dock hemma i min lägenhet en helg i månaden för att umgås med mina kompisar som bodde i närheten. Nu har vi gjort slut och jag har permanent flyttat tillbaka till min lägenhet. Jag köpte däremot flera saker hem till min flickvän som jag gärna skulle vilja ta del av genom en bodelning. När jag talade om det för henne sa hon endast att vi inte haft ett samboförhållande eftersom jag haft en annan bostad under tiden. Vad gäller?

    Rådgivarens svar

    2017-07-07

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler som svarar på din fråga finns i sambolagen (SamboL) Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå tillväga.  

    Allmänt om samboförhållandets uppkomst:

    Enligt 1 § SamboL avses med sambor ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll”. Samboförhållandet ingås formlöst. Med partsförhållande avses att samborna är i ett förhållande som normalt ingår ett sexuellt samliv. Med stadigvarande bor tillsammans menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Kravet på varaktigheten varierar men praxis (rättsfall) visar att en tidsperiod på 2 månader kan räcka om övriga omständigheter talar för att ett samboförhållande föreligger. Vad som talar för ett samboförhållande är:

    • en gemensam folkbokföring
    • gemensamma barn
    • gemensam ekonomi
    • inbördes testamente
    • ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring
    • samboavtal

    Vad avser den gemensamma folkbokföring är avgörande om den gemensamma bostaden har karaktär av permanent bostad för dem båda oavsett om en av dem även har en annan bostad som används i viss utsträckning. De som bor tillsammans och har gemensamma barn presumeras (anses automatiskt) däremot vara sambor. Den som hävdar att det föreligger ett samboförhållande bär bevisbördan för det.

    Tillämpning i ditt fall:

    I ditt fall har du och din före detta flickvän bott tillsammans i 7 månader hemma hos henne. Varaktigheten kan inte anses som kortvarig under förutsättning att ni haft ett sexuellt samliv. Jag har tyvärr för lite information för att veta om ni haft en gemensam folkbokföring, gemensam ekonomi och liknande. Men den omständigheten att du haft kvar din lägenhet och bott där då och då spelar ingen roll i och med att du använt din flickväns lägenhet som en permanent bostad under denna tid.

    Bodelning:

    Om det föreligger ett samboförhållande blir SamboL tillämplig vilket betyder att en av samborna kan begära en bodelning inom ett år från att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2 st. SamboL. En bodelning innebär att bohag och bostad som har förvärvats för gemensam användning i anslutning till samboförhållandet enligt 3 § SamboL delas lika. 

    I ditt fall kan bodelning ske i och med att du framfört en sådan begäran inom ettårsfristen. Det spelar ingen roll om du eller din före detta flickvän köpte möblerna till huset eller i vems hus de är placerade utan avgörande är om de har förvärvats för gemensam användning, vilket verkar vara fallet.

    Rekommendation:

    I och med att bevisbördan vanligtvis åligger den som påstår att denne har framställt en begäran om bodelning, vore det även lämpligt att du skickar din begäran i rekommenderat brev eller i vittnes närvaro (för att åstadkomma bevis) innan ettårsfristen löper ut. Skulle ni inte komma överens om bodelningen och skulle din före detta flickvän fortfarande hävda att ni inte haft ett samboförhållande kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En sådan ansökan är i sig att betrakta som en begäran om bodelning.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle du behöva någon ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att kontakta våra jurister i denna länk.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden