Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Köpa sig in i sambons hus

    Hej, min kille har byggt ett eget hus och lagt in egna pengar samt tagit lån på en summa. Vi träffades i samband med husbygget alltså har jag hjälpt till i huset fysiskt och psykiskt hela tiden under 1 1/2. Jag har även köpt saker till huset ur egen ficka. Både möbler, tvättstuga, inredning. Nu har vi får provisoriskt besked och får flytta in. Vi vill dela på alla kostnader och att jag ska såklart äga nån del i det hela.  Men jag kan inte bara komma in och äga ett hus utan att egentligen inte ha gjort något.. det blir konstigt också när det är byggt för hand. Huset är värd en summa men om jag köper in mig ska jag då köpa in mig på halva huset? Det finns något som heter skuldebrev också. Men om huset har ett marknadsvärde på 5 miljoner, om vi ska dela rakt av, är jag då ”skyldig” honom 2,5 miljon? Om vi skulle sälja går han endast i vinst och jag får bara tillbaka pengarna som jag har betalat av isåfall. Eller hur funkar det? Om huset i slutändan kostar 3 miljoner går han 2 m i vinst. Har ni några tips på hur man kan göra? 

    Rådgivarens svar

    2018-04-02

    Inledning

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga! Först kommer jag redogöra lite för vad som gäller för sambors i allmänhet, för att sedan gå in på ägarförhållandena och tips för dig och din situation.

     

    Allmän redogörelse om sambors och deras bostad

    Fastigheten (tomten) verkar vara inköpt innan ni träffades, och är därmed inte förvärvad för gemensamt bruk och omfattas då inte av sambolagen (se sambolagen 3 §). Detta innebär att vid en eventuell separation skulle inte fastigheten ingå i en eventuell bodelning, utan stå helt utanför. Det försvårande här är att huset är byggt för hand, vilket innebär att under byggningsprocessen började ju materialet till huset förvärvas med tanken om att ni ska bo där ihop och du har enligt uppgift också varit med och betalat inredning och bl a tvättstuga. Huruvida huset, eller delar av huset, omfattas eller inte av sambolagen är därmed en bedömning för domstol att göra och det finns inget direkt svar. Det vanliga är dock att tillbyggnader, renoveringar osv tillfaller ägaren av fastigheten vilket i detta fall är din pojkvän.

    Huvudregeln inom samborätt är att bostad och bohag (möbler osv) utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (sambolagen 3 §). Allt ni köpt till detta hus (oavsett vem som betalat) sedan du kom in i bilden utgör i princip samboegendom – vilket innebär att det ska delas lika på vid en eventuell bodelning. När sambors separerar kan ena parten begära bodelning, men detta måste inte göras. Man kan också avtala bort denna lag delvis eller helt och hållet genom ett samboavtal (sambolagen 9 §). Avtalar man bort hela lagen så äger var och en det man har köpt, dvs om du har köpt en tvättmaskin så är den din och din sambo kan inte få någon del i den. Att observera här är att det dock kan bli svårt att bevisa vem som äger vad om man senare inte är överens om den saken. Även fast ni eventuellt ännu inte hunnit bli sambors (då ni inte redan bor i huset) kan sambolagen bli tillämplig då ni förvärvar egendom för gemensamt bruk och är på väg att bli sambors.

     

    Alternativ för att bli delägare av hus

    Du har alltså inte nödvändigtvis rätt till någon del i huset i nuläget, trots att du hjälpt till att bygga det. Ett alternativ för er är att du köper halva huset, ni kan ju gemensamt komma överens om en köpeskilling och du behöver ju inte nödvändigtvis betala halva värdet av huset. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, dvs ni delar på vinst/förlust. För att göra detta så rättvist som möjligt är det ju då bra om ni också delar på lånen alternativt tar lån för samma summa. Han kan också ge dig halva huset i gåva så länge formkraven är uppfyllda (Jordabalken 4 kap 29 §).

    Ett annat alternativ är att ni gifter er, vilket inte skulle påverka ägarförhållandena alls utan enbart innebära att huset skulle ingå i en eventuellt framtida bodelning och då delas lika mellan partnerna.

    Skuldebrev som du nämner är också ett alternativ. Skuldebrev innebär att en person istället för att betala på en gång, upprättar en handling som är värd en viss summa. Personen med handlingen (borgenär) kan alltså kräva in denna summa av personen som står i skuld till denne (gäldenär). Detta ger dig inte nödvändigtvis direkt äganderätt i själva huset men skuldebrevet kan även formuleras så att du blir delägare i huset. Du kan t ex betala din del av huset utifrån en betalningsplan och därmed inte allt på en gång. Du kan läsa mer om detta i lagen om skuldebrev, men den kan vara svårläslig då den är skriven år 1936.

     

    Sammanfattning

    Utgångspunkten är alltid att en person äger det personen köpt. Enda sättet att ändra ägandeförhållandet på en sak är att sälja alternativt ge den i gåva (eller genom arv). Bodelning vid separation, skilsmässa eller dödsfall kan också påverka ägandeförhållandet på så sätt att något som tillhör A kan bli B:s efter en bodelning. Om man köpt något som är en del av ett hus som t ex skorsten är huvudregeln att skorstenen anses utgöra fastighetstillbehör och tillhör fastigheten, den kan alltså inte bara plockas ner hursomhelst. Den som äger fastigheten äger därmed även skorstenen (Jordabalken 2 kap 1 §). Om du därmed betalat tvättstugan så tillhör den ändå fastigheten, som är hans. För att du ska bli delägare i fastigheten måste du därmed köpa in dig eller få fastigheten i gåvan – detta då du inte är ”skyddad” av sambolagen då lagen inte är tillämplig på fastigheten. För samägda saker som inte omfattas av sambolagen gäller istället lagen om samägande (se Jordabalken 4 kap 8 §). Kom ihåg att kontakta inskrivningsmyndigheten också för att lägga till ditt namn på lagfarten (se Jordabalken 20 kap 1 §).

    Hoppas du fick svar på din fråga. Om du vill ha hjälp med upprättande av något av dessa dokument är du mer än välkommen att vända dig till någon av våra jurister, du kan boka tid HÄR

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden