Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan min nya sambo ha rätt till hälften av min lägenhet om vi går skilda vägar?

    Hej!

    Jag har en fråga angående samboavtal, jag köpte mig en lägenhet för 9 månader sedan, en bostadsrätt!

    Jag hade sambo vid den tiden och vi skrev på ett avtal att lägenheten va min vid separation eftersom jag köpte den själv, men vi flyttade dit samtidigt.

    Vi gjorde slut för cirka 4 månader sedan, jag har nu träffat en ny tjej och hon kommer flytta in snart.

    Det jag undrar är att kan hon kräva hälften? Eftersom jag har ett gammalt avtal skrivit och att jag bott där själv innan jag ens träffade denna tjejen.

    Vill ej att det ska uppstå något konstigt om det går skilda vägar för oss med, men tycker det skulle va konstigt om hon ens kan kräva hälften eftersom jag köpte den innan jag kände henne och jag bott där
    Själv.
     

    Rådgivarens svar

    2019-07-21

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Den rättsliga regleringen för samboskap hittar du i sambolagen

    Allmänt om samboförhållande
    Enligt lagen avses med begreppet sambo att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska, på någon av sambornas begäran, det som är den gemensamma samboegendomen fördelas genom bodelning. Utgångspunkten enligt lag är att allt som räknas som gemensam samboegendom då ska likadelas efter avdrag för skulder, oavsett vem som betalat. Det som inte räknas som samboegendom ska dock inte ingå i bodelningen vilket innebär att en sambo då inte har rätt till halva värdet. 

    Är lägenheten samboegendom?
    Det som räknas som samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Du nämner att du köpte lägenheten medan du var tillsammans med din dåvarande sambo, men att ni använde er av ett samboavtal. Nu undrar du om din nuvarande sambo kan ha rätt till hälften av lägenhetens värde vid en separation. Svaret på frågan blir att eftersom du hade lägenheten innan ni blev ett par så utgör den inte samboegendom. Detta beror på att den då inte kan anses ha införskaffats för gemensam användning, vilket krävs för att egendom ska räknas som samboegendom. När den inte räknas som samboegendom så ingår den inte i en eventuell bodelning. Huvudregeln är alltså att du har rätt till hela värdet av lägenheten. 

    Övertagande av bostad
    Det finns vissa undantag som kan gälla där din sambo skulle kunna ha rätt till lägenheten, trots att den förvärvades av dig innan ert förhållande påbörjades. Det är i situationer då den andra sambon bäst behöver bostaden och att ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. När man inte har barn tillsammans krävs synnerliga skäl som talar för det. Har man inte barn tillsammans så tillämpas alltså denna bestämmelse restriktivt och den används sällan. Hur långt samboförhållandet varit, sociala skäl såsom avsaknad av jobb och dålig ekonomi är saker som talar för att din sambo kan få rätt till lägenheten, men det ska ändå mycket till för att kravet på synnerliga skäl ska anses vara uppfyllt. 

    Sammanfattning och råd
    Eftersom lägenheten köptes innan er relation inleddes så räknas den inte till samboegendom och ska därför inte ingå vid en eventuell bodelning ifall ert samboförhållande skulle upphöra. Däremot kan en sambo få rätt till en lägenhet, som annars inte räknas som samboegendom, under de förutsättningar som jag beskrivit ovan. Det är också viktigt att tänka på att allt bohag ni införskaffar och avser att använda gemensamt kommer att räknas som samboegendom, och skulle någon av er påkalla en bodelning efter avslutat samboförhållande så ska värdet av detta hälftendelas. Vill man inte ha det på det sättet är det en bra idé att upprätta ett samboavtal. Med ett samboavtal kan du och din sambo gå runt sambolagens bodelningsregler helt, men också delvis. 

    Hos Familjens Jurist kan ni få hjälp med att upprätta ett samboavtal genom ett personligt möte vid ett kontor nära dig, över telefon eller online. Genom att följa denna länk kan du läsa mer om detta och få vidarehjälp med hur ett samboavtal skulle kunna hjälpa er ifall ni skulle gå skilda vägar. 

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! 

    Med vänliga hälsningar, 
    Fråga Juristen

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden