Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur ska man göra vid gemensamt husköp om man går in med olika mycket pengar?

    Jag och min särbo planerar att köpa hus ihop.
    Vi båda vill stå som ägare på huset, men han kommer ha möjlighet att skjuta in mer pengar än mig samt att han även står för kontantinsatsen.
    All ev renovering av fastigheten står vi båda för.
    Vi vill inte att detta ska bli en ”förlust” för varken hans eller min del om vi mot förmodan skulle välja att gå skilda vägar i framtiden.
    Går det att skriva papper på detta eller hur funkar det?
    Hur går man till väga?
    Något annat vi bör tänka på när vi planerar att köpa hus ihop? 

    Rådgivarens svar

    2021-02-10

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med dina frågor! Nedan följer redogörelse för relevanta lagregler och förslag på hur ni kan gå vidare med er situation. Eftersom det saknas mer exakta uppgifter om hur ni tänkt lägga upp husköpet kan jag inte ge ett självklart svar.

    Sambolagen
    I 1 § Sambolagen anges att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I 2 § sägs att ett samboförhållande upphör om exempelvis samborna flyttar isär. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. (3 §) Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan samborna. (14 §)
    Har ni för avsikt att flytta in i huset tillsammans bör sambolagen bli tillämplig. Eftersom den stadgar en hälftendelning vid bodelning hade detta kunnat bli orättvist om ni går in med olika mycket i huset. Enligt 9 § kan därför sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna. (Samboavtal)

    Skuldebrev
    Utöver ett samboavtal där ni undandrar fastigheten från bodelningen bör ni upprätta ett skuldebrev för att jämna ut den ekonomiska olikheten. Säg att ni köper fastigheten för 1mkr, kontantinsatsen på 100k betalas av din särbo och övriga 900k får ni beviljade i lån för vilka ni står för i lika andel. På köpehandlingarna står ni som ägare till 50% vardera. Skuldebrevet ska då omfatta de 100k som din särbo gått in med i kontantinsats och kvittas vid en försäljning. I övrigt delar ni då lika på vinsten.

    Skuldebrev regleras i Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det finns inga uttryckliga formkrav för skuldebrev utan det utformas på det sätt och med de villkor parterna själva önskar. Vanligtvis brukar man ange vem som är borgenär/långivare (din sambo), gäldenär/låntagare (din sambos son), vilken summa skulden rör sig om samt dokumentet skrivas under av samtliga parter och datum anges. I bevishänseende kan det också vara en god idé att låta två vittnen bevittna och skriva under dokumentet. Följer ni detta kommer skuldebrevet att räknas som ett enkelt skuldebrev i lagens mening.

    Olika ägarandelar
    Ett annat alternativ är att ni ansöker om lagfart hos Lantmäteriet utifrån den andel ni gått in med i köpet. Säg att förhållandena är som i exemplet ovan, att din särbo betalar 100k i kontantinsats, ni delar lika på lånen och köpet går för 1mkr. Ägarandelarna bör då vara 45% din andel och 55% din särbos andel. På köpehandlingarna anger ni dessa ägarandelar och skickar sedan in det till Lantmäteriet som skriver in detta i Fastighetsregistret. Vid en försäljning är ni sedan berättigade till en eventuell vinst utifrån dessa förhållanden, detta trots att ni delat lika på lånen.

    Rekommendation
    Det framgår inte av frågan om ni har för avsikt att bli sambos i lagens mening, eller om ni endast ska ha huset som en fritidsfastighet eller liknande. Förutsatt att ni blir sambos behöver ni alltså dels upprätta ett samboavtal och genom det avtala bort hälftendelning, samt upprätta ett skuldebrev alternativt dela upp andelarna enligt insatsen. Ska fastigheten inte utgöra en gemensam bostad räcker det i stället med endast skuldebrev eller andelsuppdelning. Oavsett vad, kom ihåg att göra en lagfartsansökan hos Lantmäteriet inom tre månader. Om ni vill förklara er situation ytterligare kan Familjens Jurist hjälpa er att hitta den bästa lösningen för er. På deras hemsida kan ni upprätta samboavtal och skuldebrev online, eller boka tid med jurist.

    My Lindén
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden