Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur blir det med boendet om den ena sambon avlider?

    Hej!

    Jag bor sedan ett år tillbaka i min sambos hus. Detta skaffade han innan jag flyttade dit. Det är inte aktuellt att jag ska vara del i lånen och således ej skriva in mig och överta en del av lånen.
    Om min sambo skulle avlida, vad händer då med mig och boende? Jag antar att jag kan bli ställd på gatan i princip omgående. Han har barn. Vi har således ej gemensamma barn. Vad ska vi göra?
    Kan man upprätta ett testamente som säger att jag har rätt att inom skälig tid skaffa ett annat boende? Antar att det inte går eftersom hans barn har rätt att få ut sitt arv omgående? Jag vill inte riskera hamna i den situationen att jag ställs på bar backe.
     

    Rådgivarens svar

    2021-01-10

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Regler som är relevanta för situationen du beskriver finns i sambolagen och i ärvdabalken

    Vad händer med boendet om sambon avlider?
    Enligt 8 § sambolagen finns en möjlighet att vid ett samboförhållandes upphörande begära att bodelning ska ske där samboegendomen fördelas mellan samborna. Om samboförhållandet upphör på grund av att den ena sambon avlider måste begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas. Det är med andra ord bara samboegendomen som ingår i bodelningen, vilket enligt 3 § sambolagen betyder gemensam bostad och bohag om det förvärvades för gemensam användning. Eftersom din sambo skaffade huset innan du flyttade in låter det som att bostaden inte förvärvades med avsikten att den skulle vara er gemensamma, och enligt sambolagens regler kommer den alltså inte ingå i en eventuell bodelning i det fall att din sambo skulle gå bort. Det finns dock möjlighet för sambor att kringgå sambolagens regler genom att skriva ett samboavtal enligt 9 § sambolagen, men jag tolkar din fråga som om inget samboavtal finns i ert fall. 

    Övertagande av bostad i vissa fall
    Enligt 22 § sambolagen kan en sambo i vissa fall ha rätt att ta över den gemensamma bostaden även om bostaden innehas av den andra sambon. Det är bara möjligt om sambon bäst behöver bostaden samt om det kan anses skäligt. I din fråga skriver du att ni inte har gemensamma barn, och enligt samma paragraf står att om samborna inte har eller haft barn tillsammans gäller det som står endast om synnerliga skäl talar för det. Det ska tillämpas restriktivt, men i en lagkommentar till paragrafen står det att den efterlevande sambons behov av bostad vid den andra sambons bortgång skulle kunna utgöra synnerliga skäl före den avlidna sambons rättsinnehavares intresse för bostaden.  

    Enligt 18 § sambolagen gäller den ovan beskrivna rätten att ta över bostad och begära bodelning för den efterlevande sambon vid händelse av en sambos bortgång. Det finns även ett skydd i den paragrafen som säger att den efterlevande sambon vid fördelningen av samboegendomen under bodelningen har rätt att som sin andel få ut så mycket att det motsvarar två prisbasbelopp efter avdrag för skulder. Enligt sambolagens regler är det som sagt bara samboegendom som ingår i bodelning, och det är som ovan nämnt bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bohag är till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § sambolagen

    Sambor och arv
    Sambor har ingen arvsrätt enligt ärvdabalken (ÄB), men en sambo kan skriva testamente om denne vill att den andra sambon ska ärva denne. Eftersom din sambo har barn har de dock rätt till arv, och barnen kallas enligt 2 kap. 1 § ÄB för bröstarvingar. Även om man skriver ett testamente har en bröstarvinge rätt till sin laglott. En laglott utgör halva arvslotten vilket är det som bröstarvinget hade ärvt om inget testamente fanns, se 7 kap. 1 § ÄB. Din sambo skulle med andra ord kunna testamentera egendom till dig, men hur mycket du kan få ärva begränsas av att hans barn har rätt till sin laglott.

    Sammanfattning och rekommendation
    I sambolagen finns skydd för sambon i form av rätt att begära bodelning, rätt att överta bostad i vissa fall samt skyddsregeln som ger sambon rätt till andel i samboegendomen som motsvarar två prisbasbelopp. Det finns möjlighet både att skriva samboavtal och testamente. I båda fallen rekommenderar jag att ta kontakt med Familjens jurist så att dokumenten blir korrekt upprättade. Det går att boka tid för online- eller telefonmöte på deras hemsida. Gällande testamente kan din sambo testamentera egendom till dig, men hans barn kommer kunna kräva att få ut sina laglotter.

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen. 

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden