Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Har dold samäganderätt uppstått?

    Hej, jag har köpt en bostadsrätt i maj år 2016 som jag står som ensam ägare på. Jag är inte skriven på den nya adressen ännu på grund av olika omständigheter men bott där sedan tillträdet av bostaden. Nu har min kille flyttat in hos mig (maj 2017) och skrivit sig på adressen. Vi har skrivit samboavtal. Jag betalar alla lånen medans min kille endast betalar halva månadsavgiften. Min fråga är, påverkar det äganderätten till bostaden eller är det nåt jag ska tänka på när jag inte är skriven på adressen?

    Rådgivarens svar

    2017-07-06

    Hej, och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse om vad som gäller beträffande din äganderätt till bostadsrätten i förhållande till din sambo.

    Sambolagen
    Enligt 3 § sambolagen (2003:376) (SamboL) utgör gemensam bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som avses med sambors gemensamma bostad framgår av 5 § SamboL, där det i st. 1 p. 3 bland annat framgår att en bostadsrätt kan vara avsedd till att vara sambors gemensamma bostad om bostaden är avsedd som sambors gemensamma hem och att bostadsrätten innehas huvudsakligen för detta. Vad som emellertid inte framkommer så tydligt i lagtexten är att en bostadsrätt, eller annan typ av bostad, som införskaffats innan samborelationen inleddes inte utgör samboegendom.

    Dold samäganderätt
    Såsom jag tolkar din fråga så undrar du om din sambo kan ha förvärvat dold samäganderätt till din bostadsrätt sedan han folkbokförde sig på din adress, trots att du själv inte står skriven på adressen. Högsta domstolen har med tiden utarbetat vissa kriterier för att dold samäganderätt ska kunna aktualiseras vid förvärv av såväl fast som lös egendom. Kriterierna är desamma för såväl makar som sambos, men jag kommer att utgå ifrån sambos jag redogör för kriterierna.

    För det första ska en sambo har köpt viss egendom i sitt eget namn, men för sambornas gemensamma bruk. För det andra ska den andra sambon, alltså inte den som står som köpare, möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott samt att den sambo som formellt står som köpare antas ha insett att syftet med att det ekonomiska tillskottet utgör en önskan för den andre sambon om att bli samägare till egendomen. För det tredje ska det ha förelegat en gemensam partsavsikt om att egendomen var avsedd att ägas gemensamt.

    Tillämpning i ditt fall
    I ditt fall så har du förvärvat bostadsrätten ett år innan din sambo flyttade in och din sambo verkar inte heller ha skjutit till med några pengar vid själva köpet. Det borde således gå att konstatera att det inte funnits någon gemensam partsvilja om att ni skulle äga lägenheten tillsammans när du köpte den. Du skriver dessutom att det är du som betalar av på lånet och att din sambo enbart betalar halva månadsavgiften, vilket också är en stark indikation på att lägenheten är din egen.

    Jag vet inte vad ert samboavtal reglerar, men vill du vara helt säker på att det inte uppkommer någon tvist angående din bostadsrätt, även om du tycks ha rätten på din sida, så kan jag rekommendera att du reglerar i samboavtalet att bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning.

    Skulle du och din sambo i framtiden ingå i äktenskap kommer din bostadsrätt att utgöra giftorättsgods, dvs värdet av din bostadsrätt kommer att ingå i en eventuell bodelning om ni skulle komma att ta ut skilsmässa. Vill du att bostadsrätten ska förbli din enskilda egendom rekommenderar jag att du avskiljer den från giftorättsgodset genom ett äktenskapsförord.
     

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden