Hoppa till innehållet
Flytta ihop & bli sambo

Ekonomisk trygghet vid ingående av samborelation

Jag skall flytta ihop med någon som har en jordbruksfastighet, en enskild firma och tre vuxna barn. Hur gör jag för att försäkra mig mot att stå på bar backe utan hem om något händer honom. Har själv tre vuxna barn. Vi är båda pensionärer. Bör vi gifta oss och skriva någon form av äktenskapsförord eller räcker ett samboavtal. Jag har inte ekonomisk möjlighet att köpa del i fastigheten.

Rådgivarens svar

2020-10-11

Hej och stort tack att du vänder din fråga till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en allmän redogörelse samt praktiska tips om hur du kan gå vidare i din situation.

Såsom jag har tolkat det så ska du alltså flytta in hos din partner och din fråga är hur du kan säkra din ekonomiska trygghet om något skulle hända din partner i framtiden. I och med att det råder lite olika regler beroende på om man är sambos eller gifta, och din fråga berör båda delarna, kommer jag därför gå igenom de olika regelverken var för sig. 

Om ni ingår en samborelation 

När du flyttar in till din partner blir ni automatiskt sambos och omfattas därmed av sambolagen. Gemensam bostad och bohag (alltså möbler) kan bli samboegendom och alltså ägas av sambosarna gemensamt, men för att detta ska ske krävs att egendomen förvärvats för gemensam användning (sambolagen 3 §). Att bostad är en jordbruksfastighet spelar ingen roll sålänge som bostadens huvudsakliga ändamål är att ni bor i den (sambolagen 5 §). För att bostaden ska vara samboegendom krävs dock som sagt att den har "förvärvats för gemensam användning", vilket innebör att den bör ha köpts med syftet att ni båda ska bo där. Att ni båda varit med och betalat den är även en omständighet som kan peka på att bostaden är samboegendom, men även bostad som enbart ena personen betalat kan bli samboegendom om den köpts för gemensamt bruk.

Om din sambo köpte den innan hen träffade dig finns det därför en risk att bostaden är att se som hens enskilda egendom. Något samboavtal lär inte heller kunna rädda er från denna situationen, då samboavtal enbart kan reglera vad som inte ska vara samboegendom och inte tvärtom (se sambolagen 9 §). Vad ni däremot kan göra är att du kan köpa in dig i bostaden så att ni omfattas av lagen om samäganderätt. Ni bör då upprätta ett samäganderättsavtal om bostaden. 

Om ni gifter er 

Gifter ni er blir situationen däremot annorlunda, då nästintill all egendom presumeras vara er gemensamma om det inte är enskild egendom (äktenskapsbalken 7 kapitel 1 §). För att någonting ska vara enskild egendom så krävs att det antingen ska vara egendom som den ena maken har fått i gåva, har ärvt, har privat natur såsom olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring eller att egendomen har blivit enskild genom äktenskapsförord (äktenskapsbalken 7 kapitel 2 §). Sålänge som din makens jordbruksfastighet inte är ett arv eller gåva är den därför er gemensamma automatiskt genom att ni gifter er. Skulle din partner ändå önska att bostaden ska vara hens enskilda måste ni upprätta ett äktenskapsförord som båda ska signera, men jag måste säga att det finns en risk att ett äktenskapsförord om att bostad är enskild egendom kanske inte ens kan anses som giltigt då det finns risk att det anses som ett oskäligt villkor (äktenskapsbalken 12 kapitel 1 §).

Sammanfattning och råd till handlande 

Med andra ord, om ni blir sambos och din partner ägde sin fastighet innan hen träffade dig så kommer bostaden inte att vara att anse som er gemensamma. Vad du kan göra är däremot att köpa in dig så att ni samäger bostaden enligt samäganderättslagen. Köpe din partner däremot bostaden med ert förhållande i åtanke kan bostaden ha blivit samboegendom, speciellt om du bidrog med medel till den och ert förhållande pågått långt tid innan bostadsköpet. Väljer ni att gifta er blir bostaden, och mycket annat därtill, automatiskt er gemensamma egendom och ni behöver då inte upprätta något särskilt avtal om detta.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle ni behöva ytterligare juridisk rådgivning i er situation är ni varmt välkomna att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist som kan hjälpa er både med att upprätta ett samäganderättsavtal eller äktenskapsförord

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden