Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Är huset samboegendom?

    Hej. Jag har köpt ett hus av mina egna pengar för 3 miljoner. Har en sambo, inte registrerad. Vi är tillsammans en kort tid, har ingenting gemensamt. Jag fick nyligen veta att han äger hälften av huset som jag köpte. Han vet inte alls om det. Kan det vara sant? Finns det någon utväg? Det var ju bara mina pengar. Något sätt så att jag inte förlorar så mycket?
    Tacksam för snabb svar.

    Rådgivarens svar

    2017-10-22

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Sambolagen
    Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen. Lagen tar alltså sikte på förhållanden med ett sexuellt samliv därman delar på vardagliga sysslor och ekonomi och som är en längre tid -  vanligtvis bör man åtminstone ha sammanbott i en period om sex månader. Om ett par är folkbokförda på samma adress anses det utgöra en presumtion för att samboförhållande föreligger.

    En helhetsbedömning måste göras men om ni endast var tillsammans "en kort tid" och den tidsperioden var kortare än sex månader ses ni inte som sambos i lagens mening och att huset inte är samboegendom. 

    Samboegendom
    Uppfyller ni däremot kriterierna för sambos i stycket ovan är det möjligt att huset är samboegendom och att ditt ex har rätt till hälften av bostadens värde. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Följande innebär att bostad och bohag som har förvärvats efter samboförhållandets inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. Har du däremot förvärvat bostaden innan samboförhållandet inledande betraktas det inte som samboegendom. Vad som avses med bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Hit räknas inte sådant som är avsett för endast den ena sambons bruk, t.ex. kläder, se 6 § sambolagen

    Tidpunkten du köpte huset blir således av betydelse för om huset är att betrakta som samboegendom eller inte. 

    Fortsatt väg framåt
    Först behöver du ta ställning till om ni ens har varit att betrakta som sambos enligt lagens mening. Om inte, behöver du inte oroa dig. Om ni däremot är att betrakta som sambos enligt lagens mening och du förvärvade huset för er gemensamma användning är huset samboegendom. Sambor har möjlighet att begära bodelning upp till ett år efter att du och din sambo separerat och flyttat isär, se 8 § sambolagen. Det blir således också av betydelse hur lång tid som förflutit sedan uppbrottet om det är möjligt att bodela. 

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Då jag saknar fullständig information är det svårt att redogöra för vad som exakt gäller i er situation, men jag hoppas du har fått vägledning. Du är vid fler frågor välkommen att lämna en kommentar nedan eller boka en tid med våra jurister, det kan du göra här. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden