Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilken förälder ska stå för kostnad och transport vid semesterresa?

    Min fråga är. Om mitt ex tar med sig våran son på semester 30 mil från boendet ska hon då kunna kräva mig på ersättning för bensin eller att jag ska möta upp dom halvvägs vid återlämnandet av honom vid återlämnandet av honom till mig under den tid han ska vara hos mig under sommaren eller är det en kostnad som hon själv får stå för då det endast är 2 mil mellan våra boenden som vår son bor i.

    Rådgivarens svar

    2020-06-15

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Vilken förälder ska stå för kostnad och transport vid semesterresa?
    Frågor rörande förhållandet mellan föräldrar och deras barn regleras i föräldrabalken. Din fråga är dock inte reglerad av lag. Jag kan inte heller finna relevant praxis som passar din situation. Jag redogör därför kort för närliggande områden som eventuellt kan vara till någon hjälp.

    Resor för umgänge
    Ett område som din fråga kan beröra är frågan om resor för umgänge. Bestämmelsen i föräldrabalken 6 kap. 15 b § handlar om detta. Bestämmelsen träffar dock endast situationer när barnet bor tillsammans med endast en förälder. Då ligger det primära ansvaret för kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern på föräldern som inte bor med barnet. Dock ska ”boföräldern” ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

    Underhållsskyldighet
    Ett annat närliggande område är underhållskyldighet. Föräldern som inte varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet (oftast till den andra föräldern), föräldrabalken 7 kap. 2 §. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal mellan föräldrarna och bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

    Vad gäller i din situation?
    I din situation är jag osäker på om sonen bor hos er växelvist eller varaktigt med endast en av er. Därför vet jag inte hur relevant informationen ovan är. I övrigt så finns det inga skyldigheter enligt lag i en situation som den du beskriver. En skyldighet att ersätta bensinkostnader eller möta upp sonen och exet halvvägs kan i så fall endast ha uppkommit genom ett avtal er emellan. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Har ni kommit överens om att ersättning eller hämtning vid semester ska ske på ett visst sätt så har ni ingått ett avtal. I så fall finns det en grundläggande princip som innebär att avtalet ska följas. Föreligger inget avtal så har du, vad jag kan se, ingen skyldighet att betala ersättning för resan som den andra föräldern gör eller att möta upp sonen och ditt ex för återlämnandet.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

     

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden