Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilka formkrav gäller för avtal om underhållsbidrag?

    Hej, jag har en fråga gällande underhåll. I dagsläget bor mitt barn växelvist hos mig och fadern. Han har ju då ingen skyldighet att betala underhåll men då han är höginkomsttagare och jag är sjukskriven, så har han lovat att bidra till vårt barns försörjning. Jag undrar om det är möjligt att skriva ett bindande kontrakt om underhållsstöd hos en jurist, som säkerställer att han inte bara plötsligt kan upphöra att betala det vi kommit överens om?

    Rådgivarens svar

    2019-10-16

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Din fråga regleras i 7 kap. föräldrabalken, förkortad FB. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

    Underhållsbidrag betalas av föräldern som barnet inte bor med. Underhållsstöd betalas av staten när föräldern inte vill eller kan betala på grund av sin ekonomiska situation. Jag utgår ifrån att du tänker på underhållsbidrag och förklarar därför reglerna om underhållsbidrag nedan.

    Allmänt om underhåll

    Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § FB). Bidraget ska täcka barnets boende, mat och fritidsintressen. På Försäkringskassans hemsida kan man räkna ut ett skäligt underhållsbidrag.

    Avtal om underhåll

    Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Avtal om underhåll som ska gälla för längre perioder än tre månader måste uppfylla ett antal formkrav. Avtalet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer samt vara godkänt av socialnämnden om barnet är under 18 år (7 kap. 7 § FB).

    Din situation

    Det är inte nödvändigt att vända sig till en jurist för att skriva ett avtal om underhåll. Men det kan dock vara bra att kontakta en jurist i fall man inte kan komma överens med den andra föräldern om exempelvis bidragets storlek.

    Sammanfattning

    Det är viktigt att formkraven är uppfyllda. Annars är det inte ett giltigt avtal. Om du behöver mer juridisk vägledning är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar

    Fråga Juristen

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden