Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vilka beslut kan en vårdnadshavare ta på egen hand?

    Hej, jag undrar vilka regler/lagat som gäller då jag önskar att introducera min dotter till min nya flickvän? kan mitt ex verkligen vara med och bestämma i mitt hus trots att huset är mitt och vårdnaden är gemensam? Mitt ex försöker att påverka mig och val jag gör och gör även det nu. Vi har gemensam vårdnad om barnet och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna samt har inte reagerat över separationen.

    Rådgivarens svar

    2020-11-03

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen.

    Din fråga gäller beslut kring barnet när föräldrarna har gemensam vårdnad. Regler om vårdnad av barn finns i föräldrabalken (FB). Nedan följer en redogörelse av vilka regler som blir aktuella i den situationen du beskriver. 

    Vem tar vilka beslut vid gemensam vårdnad?
    Enligt 6 kap. 11 § FB är det barnets vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Där står också att hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och utveckling. Vid gemensam vårdnad, som är fallet i den situation du beskriver, gäller enligt 6 kap. 13 § FB att besluten ska tas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Den ena vårdnadshavaren kan dock få ta vissa beslut själv när den andra vårdnadshavaren inte är med, om beslutet inte kan skjutas upp utan olägenhet. Exempel på sådana beslut som en vårdnadshavare får ta själv är vad barnet ska ha på sig för kläder och vad barnet ska äta för mat. Det står dock i 6 kap. 13 § FB att en förälder inte ensam får ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut av ingripande betydelse kan till exempel vara beslut rörande skolgång och boende. 

    Om beslutet inte har ingripande betydelse för barnets liv och det enligt 6 kap. 13 § FB är ett sådant beslut som inte kan skjutas upp kan alltså du som vårdnadshavare få ta vissa beslut på egen hand. Så skulle kunna vara fallet gällande vem barnet träffar när det bor hos den ena vårdnadshavaren. Men utgångspunkten är fortfarande att båda vårdnadshavarna ska ta beslut gemensamt.

    Jag vill särskilt nämna 6 kap. 2 a § FB som stadgar att barnets bästa alltid ska vara avgörande alla i beslut kring barnet. Även där står att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Jag vet inte hur gammalt barnet i din situation är, men beroende på åldern kan det alltså vara relevant att ta in i bedömningen vad barnet själv vill. 

    Sammanfattning och rekommendation 
    Den vårdnadshavare som barnet bor hos får ta vissa vardagliga beslut själv enligt 6 kap. 13 § FB. Huvudregeln är dock att beslut kring barnet ska tas gemensamt. Om ni behöver hjälp med att komma överens brukar kommunens Familjerätt kunna erbjuda samarbetssamtal. Om du vill komma i kontakt med en jurist föreslår jag att du kan kontakta Familjens jurist som kan hjälpa till i de flesta juridiska frågor som rör barn

    Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga om vilka regler som aktualiseras i den situationen du beskriver. Om du skulle ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen. 

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden