Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vem ska betala resekostnaderna för barnets resa till den ena föräldern?

Hej, 
har sedan mars -14 varit separerad den min dotters pappa. Vår dotter är nu 10 år. Han har en ny familj och två nya barn. Vår dotter har hittills bott i stort sett varannan vecka mestadels av tiden, lite mer hos mig emellanåt. Men nu ska pappan flytta med sin nya familj till Y (vi bor just nu i X, i samma kommun). Anledningen till flytten är endast pga att de vill flytta dit, hans sambo kommer därifrån. Det är alltså ingen arbetslöshet eller liknande som ligger till grund för flytten. Han vägrar frivilligt ge mig vårdnaden och jag inser att det kan bli kostsamt att strida för den. Dock kommer han såklart betala underhåll. Han hävdar dock att jag ska vara delaktig i att betala en del av vår dotters resor fram och tillbaka. Detta är då flygbiljett och inräknat att jag kommer behöva betala bensin samt parkering, vilket blir mycket fram och tillbaka för mig. Dessa resor kommer ske flera gånger om året, ofta enligt honom. Är det verkligen rimligt att jag ska vara med och betala för detta då det är han som väljer att flytta? Vilka juridiska rättigheter har jag i den här situationen? 

Rådgivarens svar

2021-02-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en rekommendation. Bestämmelser som är relevanta för situationen du beskriver finns i föräldrabalken (FB).

Barnets bästa 
Jag vill börja med att uppmärksamma 6 kap. 2 a § FB som slår fast principen om barnets bästa. Principen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör boende, umgänge och vårdnad av barn. Vad som är barnets bästa bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det ska fästas särskilt avseende vid risken för övergrepp, att barnet förs bort, hålls kvar eller far illa på annat sätt. Det ska även fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av paragrafen framgår även att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 

Vem ska betala resor när barnet bor hos den ena föräldern?
Du skriver i din fråga att er dotter tidigare  bott varannan vecka hos dig och varannan vecka hos sin pappa. Jag är dock inte helt säker på vem av er du menar att din dotter kommer att bo hos nu efter flytten. Om barnet bor tillsammans med bara en förälder ska nämligen den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som uppkommer till följd av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det framgår av 6 kap. 15 b § FB. Paragrafen slår fast att det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Enligt lagkommentaren ligger det primära ansvaret för resekostnaderna hos föräldern som barnet inte bor hos, och utgångspunkten vid fördelningen av resekostnaderna är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om din dotter exempelvis skulle bo hos dig skulle du enligt paragrafen ta del av kostnaderna men man skulle beakta både ekonomisk förmåga men också andra omständigheter i just er situation. Frågor kring resekostnader kan prövas i domstol i samband med frågor kring umgänge, men inget hindrar att en domstol endast prövar resekostnadsfrågan.

Att ansöka om ensam vårdnad
Enligt 6 kap. 18 § FB kan familjerätten erbjuda föräldrar hjälp för att nå enighet i frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal. Det kanske skulle kunna vara till hjälp i er situation. I så fall kan du kontakta din kommun. Enligt 6 kap. 18 a § FB kan rätten uppdra åt en medlare att försöka få föräldrar att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Angående ensam vårdnad föreskriver 6 kap. 6 § FB att föräldrar som har gemensam vårdnad själva kan avtala om att bara en av dem ska ha ensam vårdnad. Av din fråga framgår dock att din dotters pappa inte vill ge dig vårdnaden frivilligt vilket talar för att det verkar svårt att lösa vårdnadsfrågan genom avtal. Då kan möjligheten att väcka talan om att rätten ska ändra vårdnaden enligt 6 kap. 5 § FB bli aktuell. 

Rekommendation
Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist från Familjens jurist. Om ett samarbetssamtal skulle bli aktuellt kan Familjens jurist ge rådgivning både inför och efter ett sådant samtal. Dessutom kan Familjens jurist hjälpa till som ombud ifall en process i tingsrätten skulle bli aktuell. Oavsett hur du väljer att gå vidare kan Familjens jurist hjälpa till i de flesta frågor som rör barn. Du kan boka tid för ett online- eller telefonmöte på deras hemsida

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden