Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vem får vårdnaden av ett barn om föräldern dör?

Hej,
Jag har ensam vårdnad om min 18 månaders son. Pappan bor i Marrocko och får uppdateringar varje månad om min son. Jag undrar om jag kan skriva ett vårdnadstestamente om jag dör att vårdnaden ska gå till min syster och hennes man som är väldigt delaktiga i min sons liv. Jag vill inte pappan ska få vårdnaden då han inte är en del av min sons liv eller en bra person. Är detta möjligt?

Rådgivarens svar

2021-03-19

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Vårdnad vid förälders död

Om två föräldrar har gemensam vårdnad och ena av föräldrarna dör så får den andra föräldenr ensam vårdnad. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 9 § 2 st. föräldrabalken (FB). Domstolen ska pröva hur barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran bäst kan tillgodoses. Särskilt bör domstolen beakta barnets behov av att växa upp under stabila förhållanden. 

Socialnämnden gör en utredning om vem som kan anses som en lämplig vårdnadshavare åt barnet. Domstolen är inte bunden av denna utredning men socialnämndens rekommendationer väger ofta tungt. 

En förälders önskemål ska respekteras av rätten, 6 kap. 10 a 4 st. FB. I takt med att barnet blir äldre ska också dennes vilja beaktas. 

Vid avgörande av vårdnadsfrågor är barnets bästa ett av dom viktigaste aspekterna som domstolen beaktar, 6 kap. 2 a § FB.  Barnets individuella förutsättningar och behov måste tas i beaktning, men även barnets egna vilja. Särskilt bör beaktas under vilka förhållanden barnet har levt och vilka relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person (t.ex. en släkting eller styvförälder). 

Uttrycka vilja genom ett testamente

Först är det givetvis angeläget att prata med de personer som du önskar att kan ta an detta uppdrag och säkerställa att de är villiga att ta på sig detta viktiga uppdrag. Det du sedan kan göra är att skriva in din vilja i ett testamente. Detta är inte något som är bindande för tingsrätten i framtiden, men ett testamente säkerställer att din vilja kommer fram. Det är säkrare att skriva ner viljan i ett testamente så att tingsrätten och socialnämnden i framtiden har möjlighet att beakta detta. 

Tänk på att ett testamente måste uppfylla vissa formkrav. Det är klokt att ta hjälp av en jurist när ett testamente skrivs så att det blir juridiskt korrekt. Jag kan rekommendera Familjens jurist som är experter inom familjerätt. Här kan du skriva ett testamente med hjälp av deras online tjänst eller få personlig hjälp från en jurist. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden