Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem ansvarar för kostnader vid umgänge med barn?

    Hej. Vi är ganska nyseparerade. Jag får underhåll av barnens pappa. Vi bor ca 9 mil ifrån varann. Jag vill att pappan har barnen varannan helg så dem får ett umgänge. Barnen är från 13-5 år. Både jag och pappan har dragit på oss kredit skulder under förhållandet som nu svider i plånboken för oss båda. Han har fått ett hopbakslån och jag får gneta faktura efter faktura eftersom jag är timanställd. Pappan har fast jobb 100% och kan jobba över när han vill eftersom barnen bor hos mig permanent. Jag pratar med honom varje måndag samma vecka som hans umgängeshelg infaller. Svaret jag nu får är att han inte har råd att ha barnen. Jag har nu erbjudit mig att köra barnen till och från honom eftersom jag har underhåll, men ska jag stå för båda resorna egentligen bara för att jag har underhåll? Han säger som sagt jag har inte råd och även om jag kör dem så kör han med ska du ställa av barnen och låta dem svälta? Jag säger till honom att du ska stå för middag o lätt kvällsfika på fredag, lördag frukost, middag, lätt kvällsfika, söndag frukost lättare lunch sen hämta jag, de är 2 helger i månaden de gäller. Kan man bara säga att man inte har råd att ha barnen? Har inte barnen rätt till umgänge med den andra föräldern? Vad ska jag stå för som har underhåll?  Jag har väldigt tajt ekonomi också jag kan bara ta på mig extrajobb när barnen är hos pappa eller när min mamma kan ställa upp. Snälla hjälp mig vad är jag skyldig till som boende förälder och hur kan jag göra så att umgänget 2 helger i månaden funkar för barnens bästa. 

    Rådgivarens svar

    2020-02-20

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare. 

    Regler om umgänge och underhåll finns i föräldrabalken (FB).

    Underhållsbidrag 

    Barnets föräldrar har gemensam skyldighet att sörja för barnets underhåll. För en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet uppfylls underhållsskyldigheten genom att denne betalar underhållsbidrag till boendeföräldern (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget ska vara ett skäligt belopp och användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. 

    Umgänge och resekostnader

    Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har här ett gemensamt ansvar för att se till att barnets rätt till umgänge så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Vid fråga om resekostnader är det umgängesföräldern som har det främsta ansvaret. Boendeföräldern har dock en skyldighet att bidra till kostnaderna för resor. Hur mycket boendeföräldern ska bidra med avgörs utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Vid en bedömning av fördelningen av resekostnader kan man ta ledning i vad som gäller för fördelning av underhållsskyldigheten. Har man svårt att komma överens om kostnadsfördelningen kan man vända sig till socialnämnden. 

    Din situation 

    Om jag har förstått din situation rätt så är problemet inte att pappan inte vill träffa barnen utan att han inte har råd att betala för umgänget. Hur fördelningen av kostnader för umgänge ska ske mellan boende- och umgängesförälder är inte helt klart. Pappan som umgängesförälder har enligt praxis skyldighet att stå för de kostnader som uppstår för mat, hygienartiklar och aktiviteter under umgängestiden. Som umgängesförälder har pappan även det främst ansvaret för resekostnaderna. Boendeföräldern ska dock bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt. Vanligtvis betraktas det som skäligt att boendeföräldern bidrar till kostnaderna först när avståndet mellan föräldrarna överstiger 10 mil. Allmänt gäller även att en förälder som saknar ekonomiskt förmåga att bidra till resekostnaderna inte heller ska behöva göra det. 

    Sammanfattningsvis kan man säga att ni båda har ett ansvar för att se till att umgänget fungerar. Det är dock pappan som umgängesförälder som har det främst ansvaret att stå för de kostnader som uppstår i samband med umgänget. Skulle pappan vägra umgänge på grund av att han inte har råd finns tyvärr inga bestämmelser för att tvinga honom att umgås med barnen. Detta då alla beslut om umgänge ska utgå från vad som är bäst för barnet och detta sällan är fallet när man måste tvinga en förälder till umgänge. För att underlätta den ekonomiska situationen skulle pappan kunna vända sig till socialtjänsten i sin kommun för att eventuellt få ekonomiskt bistånd. Sådana bidrag är bl.a. tänkt att gå till umgänge med barn. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen. 

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden