Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem ansvarar för hämtning och lämning av barn?

    Jag och mitt ex har vår dotter varannan vecka. I samband med separationen så fick jag flytta till annan ort, han har körkort och har i fyra års tid lämnat henne i förskola och skola i kommunen jag bor i utan några som helst problem. För några månader sedan flyttade han ihop med sin sambo och avståndet blev cirka 20 minuter längre med bil men de har nu börjat klaga på att dom får köra vår dotter. Jag har inget körkort och restiden för mig skulle bli strax under två timmar med kollektivtrafiken. Tar man hänsyn till våra olika situationer i såna här fall? Och har han rätt att kräva att jag ska ta mig till dom kollektivt för att hämta min dotter när han valt att flytta?

    Rådgivarens svar

    2020-12-26

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Jag kommer nedan gå igenom de relevanta bestämmelserna och därefter förklara hur de förhåller sig till er situation.

    Vem ansvarar för hämtning och lämning av barn?
    Frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med sina föräldrar regleras i Föräldrabalken (FB) kap. 6. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten enligt 6:14a FB på talan av en förälder eller båda besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Detta beslut ska, liksom alla andra beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge, fattas utifrån vad som är bäst för barnet, 6:2a FB.

    Om barnet bor hos ena föräldern har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. I det fallet har umgängesföräldern det primära ansvaret för resekostnaderna, men boendeföräldern ska hjälpa till med kostnaderna utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, 6:15b FB.

    När barnet bor växelvis hos sina föräldrar förväntas de dock kunna komma överens om hur hämtning och lämning ska ske, samt hur eventuella kostnader ska fördelas. Ingen förälder kan således ensidigt bestämma att den andre ska ombesörja både hämtning och lämning. Om föräldrar får svårt att komma överens kan de kontakta socialtjänsten för att få tid för samarbetssamtal.

    Er situation
    Eftersom er dotter bor växelvis hos dig och ditt ex förutsätter jag att ni har gemensam vårdnad. Då finns inga lagar som styr hur hämtning och lämning ska ske utan ni måste själva komma fram till en lösning. Om det är svårt att samarbeta kan ni vända er till socialtjänsten i er kommun som kan erbjuda samarbetssamtal. Annars återstår bara att väcka talan i domstol för att på så sätt få boendefrågan avgjord. Detta kan givetvis försvåra samarbetet mellan dig och ditt ex och utfallet blir inte alltid som man önskar. Om du ändå funderar på detta rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist för rådgivning och hjälp med att skicka in stämningsansökan om det är aktuellt. Familjens Jurist arbetar med frågor om vårdnad, boende och umgänge och hjälper dig gärna i sådana fall. Jag hoppas du fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden