Hoppa till innehållet
Familj & barn

Växelvist boende

En killkompis separerade från sitt ex för ett år sedan. De har två söner, en på 5 år och den andra 2  år. I samband med separationen valde han att flytta hem till sina föräldrar under tiden han letade eget boende. Detta gjorde att barnen bodde kvar hos mamman och är således skrivna där. Under tiden har de varit på flera samarbetsamtal hos familjerätten där de först kom fram till att han skulle ha barnen varannan helg samt tisdagar inkl övernattning. Han gick ej med på detta förslag då han vill ha sina barn mer och tycker att det är för lite tid. Men eftersom exet tyckte detta förslag var bra ville hon ej gå dit mer. För att få växelvis boende ville de att han skulle ha egen bostad. Vilket han haft sedan april 2017. Då kom andra hinder som i att minsta sonen är för liten för växelvis boende. Trots detta hade han under sommaren barnen mycket mer än henne och de pratade om att fortsätta ha det så efter sommaren ( alltså växelvist ). Efter sommaren har de varit på nya samarbetsamtal där familjerätten anser att det är för lång tid att vara i från pappan ( 6 dgr) då den minsta är så liten. Samt att ett dygnsbyte är för kort och barnen hinner ej landa. Utifrån detta kom de fram till på familjerätten att ett schema med 2-2-3 byte hade varit ultimat och det bästa för barnen. Och att detta kan ändras senare när de blir äldre. Hon har hela underhållet, barnbidraget och han betalar försäkring på barnen. Hon lämnar bort barnen när de är sjuka till andra och när hon behöver avlastning. Detta sker ofta och han får också ta barnen då hon säger att hon inte orkar ha dem och att den lilla ropar efter pappa. Trots detta vägrar hon växelvist boende pga att minsta är för "liten". Men han är inte för liten när det behövs vab? Alltså handlar det om pengar. Hon ber honom vara hemma då vilket innebär att han får barnen mer men enligt henne är han ju egentligen för liten. Men inte vid vabb (då förlorar hon pengar). Hon lämnar alltså bort dem till andra men han får ej ha sina barn mer. Tilläggas ska att de trivs hur bra som helst och det finns inga tecken på att de saknar mamma när han haft dem mer el att de skulle ta skada av växelvist. Nu vill hon ej gå till familjerätten mer då de kommit fram till bäst för barnen är att testa växelvist med 2-2-3 schema. Hon tar det via advokat och han har inga alternativ än att gå vidare då han kämpar för sina barn. Hur är möjligheterna att få växelvist boende i en vårdnadstvist för honom? Tilläggas att båda är lika mycket föräldrar. 

Rådgivarens svar

2017-10-22

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska nedanför börja med att redogöra för vad som gäller allmänt vid barns boende och vad man tar hänsyn till vid bedömningen om växelvist boende är lämpligt för att sedan avsluta med en sammanfattning kring vad som gäller i just ditt fall.

Din fråga rör barns boende och reglerna kring detta hittar du i föräldrabalken, (FB)

Barnets bästa

Till att börja med kan det vara bra att ha lite koll på vad som ligger till grund för besluten som fattas kring barn och unga. I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara avgörande, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § FB. Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall.

Växelvist boende

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos vardera föräldern. En förälder eller föräldrarna gemensamt kan ansöka om att domstol ska besluta om hos vem av föräldrarna barnet ska bo. De kan även själva avtala om barnets boende, det framgår av 6 kap. 14 a § FB. För att domstolen ska fatta beslut om att växelvist boende är det bästa för barnet krävs det att föräldrarnas samarbetsförmåga är bra, att föräldrarna inte bor allt för långt ifrån varandra och att båda föräldrarna är beredda att alltid låta barnets bästa och barnets behov komma först. 

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten för alla fall som rör vårdnad, boende och umgänge är som sagt alltid barnets bästa. Vad som är barnets bästa är svårt att svara på då det görs en individuell bedömning av barnets bästa från fall till fall. Om det i fallet du nämner i din fråga skulle bli en vårdnadstvist är det därför svårt för mig att med säkerhet svara på hur det kommer att gå för pappan. Därför kan jag endast svara på vad som generellt kan tala för och emot att barnen får växelvist boende samt vad en domstol beaktar i sin bedömning.

Något som ofta talar starkt emot växelvist boende är att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Det finns inget i din fråga som tyder på att det skulle finnas sådana stora samarbetssvårigheter i det här fallet, även om föräldrarna inte verkar vara överens. Om de kan samarbeta bra är det i sin tur något som talar för växelvist boende. Om föräldrarna bor i samma stad och inte allt för långt ifrån varandra talar det för växelvist boende. Det är viktigt med kontinuitet för barnen och att de inte behöver ryckas upp från sin trygga tillvaro. De ska få den stabilitet i vardagen som de behöver. Barnens vilja och ålder kan även ha betydelse för bedömningen kring om växelvist boende är det bästa för barnen. 

Det viktigaste och det som talar mest för ett växelvist boende är om föräldrarna kan samarbeta bra och upprätthålla någon slags flexibilitet i det växelvisa boendet. Det är viktigt att båda föräldrarna kan sätta barnens behov i första rummet i alla lägen även om det skulle innebär att det inte blir millimeterrättvisa angående hos vem barnet bor hos och när.

Jag hoppas att detta har gett lite klarhet i situationen. Har du fler frågor är det självklart bara att återkomma. Om pappan skulle behöva hjälp med vårdnadstvisten och kanske är i behov av ett ombud är ni även varmt välkomna att boka en tid med någon av våra jurister, det kan ni göra här.

Vänligen,

Emma Andersson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden